Tuottaminen

Materiaalin tuotantovaiheessa tuotetaan sisältö teknisesti ja rakennetaan oppimisympäristö. Tekemistä ohjaavat virtuaaliopintojakson tiivistelmä, mahdollinen tarkennettu projektisuunnitelma ja käsikirjoitus.

 

Niin kuin koko virtuaaliopintojakson toteuttamisessa, myös tuotannossa sinulla on käytössäsi ammattikorkeakoulun verkko-opetuksen tuki ja tarvittava osaaminen.

Opintojakso voidaan toteuttaa oppimiskäyttöön tuotetulla oppimisalustalla tai erillisillä www-sivuilla. Kajaanin ammattikorkeakoululla on käytössä  Moodle – oppimisalusta. Tässä vaiheessa kannattaa tutustua, testata ja harjoitella myös oppimisalustan käyttöä, jos se ei ole ennestään tuttu. Kun haluat opintojakson oppimisalustalle tai harjoitella oppimisalustan käyttöä jo ennen materiaalin tuottamista, ota yhteyttä verkko-opetuksen tukeen: helpdesk (at) kajak.fi . Perustamme sinulle opintojaksopohjan valmiiksi sekä luomme tarvittavat käyttäjätunnukset.

 

Teetpä materiaalisi itsenäiseksi kokonaisuudeksi tai oppimisalustalle, tallenna materiaali Gallia–palvelimelle.

Tältä verkkopalvelimelta materiaali on käytössä Internetin kautta mistä tahansa.

 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa käytetään sekä Frontpage–työkalua että sivupohjassa olevaa editoria www-sivujen tuottamisessa. Voit tuottaa materiaalin suoraan Frontpage-sivupohjalle tai käyttää sivupohjaeditoria. Vaihtoehtoisesti tekstin voi tuottaa Word-asiakirjaksi ja tallentaa rtf-muotoon. Valmis teksti siirretään Frontpage-ohjelmaan tai sivupohjan editoriin ja tallennetaan html-muotoon.

 

Valmiit virtuaalioppimateriaalit voidaan siirtää oppimisalustalle tai julkaista erillisellä www-sivulla. Kannattaa kuitenkin huomioida, että www-sivuja käyttäen voidaan toteuttaa vain osa oppimisalustojen toiminnoista.

 

Materiaalien alkuperäiset kappaleet on hyvä säilyttää omalla koneella ja/tai verkkoasemalla tai tallentaa esimerkiksi CD-levylle. Materiaali päivitetään omalla koneella ja sen jälkeen materiaali siirretään oppimisalustalle siten, että korvataan entinen versio uudella versiolla.

 

 

Opintojakson tuottaminen voi edetä esimerkiksi seuraavien vaiheiden mukaan:

 

  1. Kirjoita opintojakson esittely opintosuunnitelmapohjalle.
  2. Kirjoita tekstisisältö käsikirjoituksen mukaan.
  3. Kirjoita tehtäviin tarvittavat ohjeet (yksilö ja ryhmätyöt).
  4. Tuota muut elementit. Katso sisältöjen havainnollistaminen - osiosta. Koosta verkko-opintojakson eri elementit yhteen.
  5. Lisää tukimateriaali ja mahdolliset linkit lisämateriaaliin.
  6. Tee valikot tarvittavine linkityksineen.
  7. Tarkista ja viimeistele oppimateriaali.
  8. Pyydä verkkoassistentia luomaan sinulle oppimisalusta opintojaksollesi. Tallenna esittelysivu, sisältö ja tukimateriaali alustalle. Aktivoi tai pyydä verkkoassistenttia aktivoimaan opintojaksolla tarvittavat välineet. Luo tarvittavat ryhmätyötilat ja keskustelualueet. Tutustu Oppimisympäristön -ohjeeseen.
  9. Pyydä helpdeskiltä opiskelijoille käyttäjätunnukset, jos heillä ei tunnuksia ole.