Tarkistuslista

Onko aikataulu realistinen?

Onko aihe määritelty ja rajattu?

Ovatko sisältöteemat relevantteja?

Onko oppimisprosessi kuvattu selkeästi?

Onko oppimisprosessi miellekäs?

Onko tavoite ilmaistu selkeästi?

Tukeeko sisältö tavoitteiden saavuttamista?

Ovatko käytettävät havainnollistamismuodot (mediaelementit) perusteltuja kussakin kohdassa?

Onko visuaalinen ilme asiayhteyteen sopiva?

Onko navigointi käyttäjäystävällinen?

Ovatko laitteisto ja ohjelmistot jo olemassa/helposti saatavilla?

Onko resurssien määrittely realistinen?

Onko testaussuunnitelma riittävä?

Onko pedagoginen, tekninen ja sisällöllinen arviointi määritelty?

Onko tuote helposti päivitettävissä?

Millainen on tuotteen elinkaari?