Tiivistelmä

Tiivistelmässä eli synopsissa kuvataan lyhyesti verkkoopintojakson sisältö, toteutus ja tavoitteet sekä opettajan tietotekniset valmiudet tuottaa ja toteuttaa virtuaaliopintojakso. Sen avulla voi­daan arvioida verkkoopintojakson tekemisen kustannuksia ja tarvittavia resursseja sekä tuotantoai­kaa.