Green Care koulutusmalli

 EuSosiaalirahasto.png          Vipuvoimaa.png 1033_JAMK logo_jpg-550x0.jpg Centria.png Helsingin-Yliopisto_Ruralia_306x306.png Kajak_logo_pysty_KV_RGB.jpg Lapin amk.png satakunnan-ammattikorkeakoulu.gif Seamklogo.jpg

  

Green Care -osaamista korkea-asteen koulutuksella (2.10.2015)
Green Care -alalle kehitetään koko Suomeen yhdenmukaista korkea-asteen koulutusta valtakunnallisella ESR-hankkeella.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön perustuvaa ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja parannetaan elämänlaatua. Green Care -toimintaa voidaan yhdistää useisiin eri aloihin. Näistä keskeisimpiä ovat maatalous-, puutarha-, metsätalous-, matkailu- sekä sosiaali- ja terveysala.

Kehitteillä on joustava koulutusmalli, jolla lisätään osaamista luontolähtöisten menetelmien hyödyntämisestä. Koulutus suunnataan työelämän tarpeisiin ja koulutussisällöt rakennetaan monialaisesti. Koulutuksia kokeillaan parhaiden ratkaisujen löytämiseksi vuosina 2016–2017.

Green Care on uusi ala, joka tarvitsee osaamista vahvistavaa ja todentavaa koulutusta. Green Care -koulutusmallia kehitetään korkea-asteelle vuosina 2015–2018 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Koulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille ja korkeakoulutuksessa oleville tuleville ammattilaisille.

Kehitettävässä mallissa noin 30 opintopisteen laajuinen koulutus jakautuu 5-10 opintopisteen kokonaisuuksiin, jotka painottuvat muun muassa Green Care -perusteisiin, luonto- ja eläinavusteisiin menetelmiin, toimintaympäristöihin, asiakas- ja ohjaustyöhön sekä palvelumuotoiluun ja yrittäjyyteen.

Monimuotoinen koulutus suunnitellaan hyödyntämään sähköisiä verkko-opintojaksoja ja -materiaaleja. Koulutuksen lähijaksoja kokeillaan Rovaniemellä, Seinäjoella, Porissa, Jyväskylässä, Helsingissä, Kajaanissa, Kokkolassa ja Mikkelissä. Koulutuksen kehittämisen tueksi perustetaan myös avoin verkosto, joka muodostaa tulevaisuudelle hyvän pohjan siirtää koulutukset käytäntöön.

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). Koulutusmallia kehittävät Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Lisätietoja:

Jaana Kemppainen, Kajaanin AMK:n projektijohtaja, jaana.kemppainen@kamk.fi, 044 7101213

Minna Hökkä, Kajaanin AMK:n projektikoordinaattori, minna.hokka@kamk.fi, 044 715 7078

Liitekuva tiedotteeseen.jpg

Ajankohtaista

 

Elokuussa 2016 käynnistyy ilmainen koulutuspilotti

Koulutuksen hakuaika on 1-22.5.2016, koulutukseen valitaan 20 osallistujaa/paikkakunta. Hakijoiden tulee osoittaa kiinnostuksensa koulutukseen motivaatiokirjeen perusteella. Opiskelijavalinnoilla tavoitellaan monialaista osallistujajoukkoa, jotta pilotoinnissa saadaan kattavasti näkemyksiä koulutuksen kehittämisestä.

Koulutukseen osallistujat sitoutuvat antamaan palautetta koulutuksen kehittämiseksi. Pilotoinnissa testataan koko koulutuspaketti 30 op peruskokonaisuus ja 10 op kouluttajakoulutus, pääpaino on monimuotoisessa verkko-opetuksessa, lisäksi toteutetaan lähipäiviä Rovaniemellä, Seinäjoella, Porissa, Jyväskylässä, Kokkolassa, Mikkelissä ja Kajaanissa yhtä aikaa kaikilla paikkakunnilla.

 Koulutuksesta kiinnostuneet voivat ilmoittaa sähköpostiosoitteensa osoitteeseen minna.hokka@kamk.fi niin kevään aikana kiinnostuneille lähetetään tietoa koulutuksen sisällöistä, koulutukseen hakeutumisesta, valintakriteereistä ja muista koulutukseen liittyvistä asioista. Koulutukselle on avattu verkkosivut josta voi seurata ajankohtaisia asioita: www.greencarekoulutus.fi

 

1.3.2016

Koulutushanke esittäytyi Green Care koordinaatiohankkeen alueellisessa toimija- tapaamisessa.

Green Care koordinaatiohanke järjesti alueellisen info- ja toimijatapaamisen kaikille Green Caresta kiinnostuneille ja  Green Care toimijoille (kehittäjät, palvelun tuottajat, rahoittajat yms.) Tapahtuma järjestettiin Kajaanin ammattikorkeakoulun tiloissa. Tilaisuudessa Green Care- koulutusmalli korkea-asteelle hanketta oli esittelemässä projektikoordinaattori Minna Hökkä.

 

10.6.2016

Pilottikoulutukseen valtakunnallisesti haki yli 400 opiskelijaa joista valitaan pilottiin 140. Kajaanin koulutukseen haki 49 opiskelijaa. Kysyntää koulutukselle näyttää olevan. Projektikoordinaattori ja projektin asiantuntijat ovat tehneet koko hankkeen yhtenäisten valintakriteereiden perusteella valinnat jotka ilmoitetaan opiskelijoille. Elokuussa aloitetaan Kajaanissa 20 opiskelijan kera pilottikoulutus.

 

30.8.2016

Pilottikoulutus on käynnistynyt aktiivisten opiskelijoiden kanssa. Pilottikoulutuksen lisäksi hankkeessa kehitetään koko ajan aktiivisesti sidosryhmien kera Green Care koulutuksen toteuttajien verkostoa ja tulevaisuuden koulutusmallia. Pilottiin osallistuvien opiskelijoiden palautteet ovat tärkeä osa kehittämistä. 15-16.9 hankkeen projektikoordinaattori osallistuu Green Care päiville ja esittelee siellä koulutushanketta.

 

18.1.2017

Aika kuluu ja nyt on kaksi osakokonaisuutta pilottikoulutuksesta toteutunut. Pilottikoulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta olemme saaneet aktiivisesti palautetta koulutuksen kehittämiseen. Kainuun alueella on nyt kolme Green Care teeman hanketta. Hankeyhteistyö on aloitettu ja ensimmäinen kolmen hankkeen yhteinen tapahtuma on 6.2.2017 Seppälän Impilinnassa klo 8.30 tervetuloa kaikki mukaan. Kick Off –tilaisuuteen ilmoittautuminen sähköpostilla riitta.turpeinen@kao.fi 31.1.2017 mennessä

 

18.8.2017  

Pilottikoulutuksen viimeinen opintokokonaisuus Green Care -ohjaus- ja -kouluttajaosaaminen (10 op) alkoi tällä viikolla. Opiskelijat ovat olleet aktiivisia ja on ollut ilo seurata kun koulutuksen anti on siirtynyt osaksi heidän omaa toimintaa. Pilottikoulutusta kehitetään saatujen palautteiden ja käytännön kokemusten perusteella. Pilottikoulutus päättyy marraskuussa mutta hanke jatkuu vuoteen kesäkuun loppuun vuonna 2018. Hankkeen loppuaika hyödynnetään koulutusmallin edelleen kehittämiseen ja koulutusverkoston rakentamiseen jotta voimme jatkossakin tarjota laadukasta Green care- koulutusta. Koulutushanke on esillä Nälkämaan markkinoilla tervetuloa tapaamaan meitä.