Etusivu / fi / Palvelut työelämälle / Liiketoiminnan kehittämispalvelut / PK-yritysten työelämäaktivaattorit

PK-yritysten työelämäaktivaattorit

Työelämäaktivaattorit Kainuussa ja Koillismaalla oppimisen ekosysteemin rakentajina – hankkeessa lisätään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sijoittumista alueen yrityksiin ja tukea jatkuvan oppimisen toteutumista työpaikolla. Hanke on tarkoitettu kaikille yrityksille, joilla on tarvetta saada uusia osaajia, kouluttautua ja kehittää toimintaansa. 

Hankkeessa työelämäaktivaattorit tekevät yrityskäyntejä, joissa keskitytään kolmeen teemaan: 

 • Käydään läpi yrityksen työvoiman tarvetta ja pyritään lisäämään opiskelijoiden sijoittumista yritykseen harjoittelijoiksi, opinnäytetyön tekijöiksi tai työntekijöiksi.  
 • Käydään läpi yrityksen koulutus- ja osaamistarpeita ja etsitään niihin ratkaisuvaihtoehtoja. 
 • Käydään läpi yrityksen kehittämistarpeita tuote- ja palvelukehityksen osalta ja etsitään niihin ratkaisuja. 

  Jokaiselle yrityksille tehdään suunnitelma eli tiekartta, jossa on toimenpide-ehdotuksia osaamisen kehittämisestä ja osaajien saamisesta. Hankkeen palvelu on yrityksille ilmaista.  

  Hanketta rahoittaa Suomen Itsenäisyyden rahasto, SITRA.  Työelämäaktivaattorit- hanke on yksi kahdeksasta Sitran rahoittamasta hankkeesta, jotka pilotoivat uutta osaamisjärjestelmää eri puolilla Suomea. Niissä kehitetään verkottunutta yhdessä oppimista, osaamisen uudistumista ja innovaatioiden syntymistä. Lisätietoa Sitran Osaamisen aika -projektista. 

  Hankkeesta vastaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Koillismaan kehittämisyhtiö Naturpolis Oy.  

  Hankeaika on 1.6.-31.12.2021. 

  Lisätietoa hankkeesta: TKI-johtaja Mikko Keränen 044 7101 620