Hankkeen järjestämät koulutukset 2023

Hanke järjestää lukuisia digiosaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia vuoden 2023 aikana. Alla oleva lista päivittyy koko ajan. Koulutukset on tarkoitettu hankkeessa mukana olevien kuntien ja KAMK:n henkilöstölle. Koulutuksiin tulee ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu klikkaamalla koulutusta ja painamalla ”ilmoittaudu”-painiketta ja seuraamalla ohjeita.

Vuoden 2023 tulevat koulutukset
22.9. klo 13-14.30: Taustatuen taituriksi: Koulutus ChatGPT:n mahdollisuuksiin

Ilmoittaudu tämän linkin kautta

Tervetuloa mukaan koulutukseen, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia hyödyntämään ChatGPT:n potentiaalia taustatukitehtävissä, kuten esimerkiksi ideoinnissa. Koulutus sopii niin vasta-alkajille kuin jo kokeneemmillekin käyttäjille, sillä ideana on saada uusia oivalluksia tekoälyn soveltamiseen!

Päivämäärä: 22.9.2023

Aika: klo 13.00–14.30

Paikka: Etäyhteys / Zoom 

Koulutuksen kokonaiskesto: 1,5 tuntia

Koulutuksen tallenne: Koulutuksesta tehdään tallenne, joten voit palata oppimaasi myöhemmin.


Koulutuksen sisältö:

 • Tutustuminen ChatGPT-työkaluun ja sen monipuolisiin sovellusmahdollisuuksiin.
 • Promptien (käskyjen/kehotteiden) käyttö ja syvempi ymmärrys tekoälyn toimintaperiaatteista.
 • Käytännön esimerkkejä ja järkeviä sovelluskohteita eri aloilla.
 • Käskyjen ja kehotteiden kehittäminen parempien vastausten saamiseksi ChatGPT:ltä.
 • Keskustelua tekoälyn heikkouksista ja rajoituksista tässä vaiheessa.
 • Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella päivän aiheista.

Liity mukaan innostavaan iltapäivään, joka avaa ovet ChatGPT:n maailmaan. Koulutuksen jälkeen olet virtuoosimainen virtuaaliapurin käyttäjä, sillä olet saanut arvokasta tietoa ja käytännöllisiä vinkkejä. Näiden avulla voit taatusti tehostaa omaa työskentelyä erilaisissa tehtävissä. Tervetuloa oppimaan ja inspiroitumaan!

Ilmaisen koulutuksen järjestää:

Kajaanin ammattikorkeakoulu - kuntadigi ja digipolkuja yrittäjille -hankkeet
Kainuun Yrittäjät

28.9. klo 9-11: Digitalisaation perusteet kunnan toiminnan kehittämiseksi

Ilmoittaudu tästä!

Koulutuksen tavoitteena on avata osallistujille digitalisaation merkitystä ja mahdollisuuksia kunnan toiminnan kehittämisessä. Koulutuksessa kerrotaan, miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää eri osa-alueilla. Koulutuksessa korostetaan digitaalisten taitojen ja koulutuksen merkitystä henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja kunnan valmiuksien parantamisessa digitalisaation aikakaudella.

Toteutustapa: Teams

Koulutuksen sisältö

 1. Johdatus digitalisaatioon
  • Digitalisaation vaikutukset kuntien toimintaan ja palveluihin. Digitalisaation merkitys kuntasektorilla ja sen vaikutukset työhön.
 2. Digitalisaation hyödyntäminen kuntien toiminnassa
  • Esimerkkejä digitalisaation soveltamisesta kunnallisissa palveluissa (esim. sähköinen asiointi, verkkopalvelut, mobiilisovellukset)
  • Digitaalisten työkalujen ja ohjelmistojen käyttö kuntien hallinnossa ja päätöksenteossa
 3. Asiakaspalvelu ja kansalaislähtöisyys
  • Kuntalaiset keskiössä. Digitaalisten palveluiden kehittäminen kuntalaisille
  • Käytännön esimerkkejä digitaalisista kuntapalveluista
 4. Tietoturva ja yksityisyydensuoja
  • Tärkeimmät tietoturvauhat ja -riskit. Henkilötietojen suojaaminen ja tietosuoja-asetukset (esim. GDPR)
 5. Digitaaliset taidot ja koulutus
  • Digitaalisten taitojen merkitys ja taitojen kehittäminen nykypäivän työelämässä

Kouluttaja, Toni Auvinen FCG Oy

5.10. klo 14.16: Digitalisaation jatkokurssi kunnan toiminnan kehittämiseksi

Ilmoittaudu tästä!

Jatkokurssin tavoitteena on tarjota syvempää ymmärrystä ja käytännön soveltamista digitalisaation eri osa-alueisiin kuntien kontekstissa. Se on suunnattu kuntien henkilöille, joilla on jo hieman enemmän tietoa ja osaamista. Koulutukseen voivat osallistua myös Digitalisaation perusteet -koulutukseen osallistuneet.

Toteutustapa: Teams

Koulutuksen sisältö

 1. Strateginen digitalisaatio
  • Digitaalisen strategian syventäminen kunnan kontekstissa ja sen toimeenpano
 2. Tietoturva ja riskienhallinta
  • Tietoturvan hallinta ja riskien tunnistaminen digitaalisessa ympäristössä
 3. Data-analytiikka ja päätöksenteon tehokkuus
  • Data-analytiikan soveltaminen päätöksenteossa
  • Päätöksenteon tehostaminen digitaalisten työkalujen avulla
 4. Kuntien välinen yhteistyö
  • Pienten kuntien resurssien yhdistäminen ja yhteistyön merkitys digitalisaatiossa.
  • Hyödyt ja käytännön esimerkit kuntien välisestä yhteistyöstä.

 

Kouluttaja, Toni Auvinen FCG Oy

12.10. klo 8.30-10.30: Ohjelmistorobotiikka ja sen hyödyntäminen kunnan toiminnan tehostamisessa

Ilmoittaudu tästä!

Koulutuksen sisältö:

 • Johdanto ohjelmistorobotiikkaan. Kuinka automatisoida rutiinitehtäviä ja prosesseja? Miten ohjelmistorobotti toimii ja miten se ”keskustelee” eri sovellusten kanssa?
 • Ohjelmistorobotiikan mahdollisuudet ja hyödyt kunnille. Kuinka ohjelmistorobotiikka voi parantaa toimintojen suorituskykyä, vähentää virheitä ja vapauttaa henkilöstöä muihin tehtäviin?
 • Käytännön sovelluksia ja esimerkkejä kunnissa
 • Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto
 • Tulevaisuuden näkymät
 
Menneet koulutukset 2023
11.9. klo 8.15-11.15: Kuntien verkkosivujen saavutettavuus -koulutus

Ilmoittaudu tästä!

Kohderyhmä: Kuntien henkilöstö

Toteutustapa: Teams-toteutus

Koulutuksen sisältö

Saavutettavuuden perusteet

− Mitä saavutettavuus tarkoittaa sekä mihin ja ketä lainsäädäntö velvoittaa

− Saavutettavuuden tasot, WCAG:n onnistumiskriteerit

− ARIA ominaisuudet ja tilat − Sivujen rakenteen ja sisällön luominen saavutettavaksi

Saavutettavuus käytännössä

− Sivuston ulkoasu, yleiset väri yms. vaatimukset

− Sisällön järjestys

− Selkeä kieli ja viestintä, otsikot ja linkkitekstit

− Tekstiin liittyvät vaatimukset

− Saavutettavat kuvat ja värit

− Kuvin liittyvät muut vaatimukset

− Taulukoiden käyttö sivuilla

− Lomakkeet ja niiden saavutettavuus

− Saavutettavat videot

− JavaScriptin käyttö sivustolla

 

Kouluttaja: Erkki Renvall, Eduhouse Oy

24.8. klo 13-14.30: Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet ja haasteet kunnissa

Ilmoittaudu koulutukseen täältä.

Kuvaus:

Tilaisuus on tarkoitettu Kainuun kuntien ja Kajaanin AMK:n henkilöstölle. Koulutuksessa puhutaan tekoälyn mahdollisuuksista ja toisaalta myös haasteista, joita tekoälyn käyttöönottoon kunnissa liittyy.

Kouluttajana toimii Jussi Vira, Jussi Vira toimii CGI Oy:ssa kehitysjohtajana mm. kuntien strategisen suunnitelun ja digitaalisen muutoksen johtamisen parissa.

Voit käydä etukäteen tutustumassa aiheeseen Jussi Viran LinkedIn:ssä julkaisemassa blogitekstissä "Tekoäly osaksi kapunkien digistrategioita". 
Löydät sen täältä!

27.6. klo 8.30-11.00: Google analytics 4 työkalun käyttö verkkosivujen analysoinnissa

Ilmoittaudu koulutukseen täältä.

Kunnat kehittävät yhä enemmän omia digitaalisia palveluitaan ja osa sitä ovat niiden verkkosivut. Kuntien on yhä tärkeämpää seurata palveluidensa saavutettavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä osallisuuden kehittämistä erilaisten mittareiden avulla.

Koulutuksessa saa käytännönläheisen tietopaketin, jonka avulla voi oppia paremmin analysoimaan ja mittaamaan verkkosivujen kävijätietoja, sekä hyödyntämään niitä markkinoinnin tukena

 • Google Analyticsin asennus Tag Manageria hyödyntäen
 • Google Analytics 4 tilin rakenne
 • Google Analytics 4:n tarjoama tieto
 • Sivun tavoitteiden muuttaminen seurattaviksi mittareiksi

Kouluttajana on Juho-Petteri Kiviranta, Mahon Digital Marketing Oy:sta.

Koulutus on suunnattu kuntien ja KAMK:n henkilöstöllle. Koulutus on osa Kainuun kuntien ja Kajaanin AMK:n digitaalisuuden kehittäminen -hanketta.

16.6. klo 9-11: Paremmat, osallistavammat ja vaikuttavammat etäkokoukset

Ilmoittaudu koulutukseen täältä.


Kuvaus:

Työkulttuurimme on muuttunut ja vietämme kokouksissa, useimmiten juuri etä- tai hybridikokouksissa, tuplasti enemmän aikaa kuin ennen!

Tervetuloa tiiviiseen etävalmennukseen. Valmennuksen teemana on Paremmat, osallistavammat ja vaikuttavammat etäkokoukset

 • Pohdimme, minkälaista on vaikuttava, aktiivinen vuorovaikutus etäkokouksissa.
 • Saat myös tietoa ja konkreettisia neuvoja parempiin ja mielekkäämpiin etäkokouksiin.
 • Lisämateriaalina osallistujille avuksi Paremman etä- tai hybridipalaverin -käsikirjoituspohja.

HUOM: Kaikille osallistujille lähetetään kutsu pieneen ja nopeaan orientoivaan ennakkokyselyyn n. 2 viikkoa ennen valmennusta.


Valmentajana Kati Lanu Timanttia Consulting Oy:stä. Kati on etäjohtamisen asiantuntija ja toimii työyhteisövalmentajana, fasilitoijana ja työnohjaajana (STOry).

Verkostoitumiskutsu: linkedin.com/in/katilanu

Koulutus on suunnattu kuntien ja KAMK:n henkilöstöllle. Koulutus on osa Kainuun kuntien ja Kajaanin AMK:n digitaalisuuden kehittäminen -hanketta

 

5.6-9.6. Kuntien digitalisointiviikko ja -päivät (Kuntaliiton järjestämä)
Tutustu viikon ohjelmaan tämän linkin kautta.
25.4. klo 9-11: Data, tieto ja tiedolla johtaminen -koulutus

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Aika: ti 25.4.2023 klo 9:00 - 11:00

Kuvaus

Data, tieto ja tiedolla johtaminen -koulutuksessa käymme läpi datan ja tiedon keräämiseen, hallintaan ja analysointiin liittyviä ulottuvuuksia osana tietoperusteista toimintaa, kehittämistä ja tiedolla johtamista. Koulutus on suunnattu erityisesti kuntien johdolle ja asiantuntijoille, mutta myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Kouluttajana toimii Toni Auvinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Tonilla on pitkäaikainen kokemus kuntaorganisaatioista ja digitalisaatiosta. Hän on työskennellyt yli sadan kunnan ja kaupungin kanssa eri puolilla Suomea. Hänen erityisosaamistansa ovat strategiatyöt, digitiekartat, digitalisaatio, tietohallinto, johtaminen ja selvitystehtävät. Hän on kirjoittanut kaksi Suomen kaikkiin kuntiin jaettua kuntien digitalisaation tulevaisuuskirjaa.

21.3. klo 9-11: Visioita tulevaisuuden digikunnasta -koulutus

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Aika: ti 21.3.2023 klo 9:00 - 11:00

Kuvaus

Visioita tulevaisuuden digikunnasta -koulutuksessa tutustutaan digitaaliseen ja ihmisläheiseen kuntaan, jossa kaikki sujuu kuntalaisten kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin. Toiminta ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan kuntalaisten tarpeista lähtien lähellä ihmistä. Uusia ja erilaisia ratkaisuja kokeillaan kuntalaisten kanssa yhdessä ja osallistaen.

Kouluttajana toimii Toni Auvinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä. Tonilla on pitkäaikainen kokemus kuntaorganisaatioista ja digitalisaatiosta. Hän on työskennellyt yli sadan kunnan ja kaupungin kanssa eri puolilla Suomea. Hänen erityisosaamistansa ovat strategiatyöt, digitiekartat, digitalisaatio, tietohallinto, johtaminen ja selvitystehtävät. Hän on kirjoittanut kaksi Suomen kaikkiin kuntiin jaettua kuntien digitalisaation tulevaisuuskirjaa.

3.3. klo 9-11: Tietoturvakoulutusta kuntien ja Kajaanin AMK:n henkilöstölle

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

Aika: pe 3.3.2023 klo 9:00 - 11:00

Kuvaus

Tiesitkö, että sinäkin osaat jo melko paljon tiedon turvalliseen käsittelyyn liittyviä perusteita?! Käsittelethän sinäkin omia tietojasi päivittäin! Et kuitenkaan jakele pankkitunnuksiasi ja toitottele omia terveystietojasi tai muita kriittisiä tietoja kylillä ihan huviksesi. Tämähän on tietoturvan pääperiaate.

Tule sinäkin kuuntelemaan pieni avaus tietoturvan alati muuttuvaan maailmaan perjantaina 3.3. klo 9-11. Tässä koulutuksessa aukaistaan ovea tietoturva-alan puolelta ja keskustellaan hiukan, että mistä modernissa turvallisuudessa on kyse! Samalla luodaan lyhyt katsaus siihen, mitä Kainuun ulkopuolella kunnissa tehdään digitaalisuuden kehittämisen suhteen. Koulutus toteutetaan Teams-ohjelman kautta etänä.

Koulutus on osa Kainuun kuntien ja Kajaanin ammattikorkeakoulun digitaalisuuden kehittäminen -hanketta. Se on tarkoitettu hankkeessa mukana olevien kuntien ja KAMK:n henkilöstölle.

Kouluttajana toimi Joel Salmela Kalajoen kaupungin DigiTyy-hankkeesta.