Valmennus- ja koulutustilaisuudet 

 

Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeessa keskitytään erilaisiin älykkäisiin ratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Älykkäitä ratkaisuja käydään läpi niin valmennus- kuin koulutustilaisuuksissa. 

Valmennus- ja koulutustilaisuuksia järjestetään 2021 - 2022. Tilaisuuksien teemat ovat rakentuneet ennakkoselvitysten perusteella aihioista, joista yrittäjät ovat kokeneet haluavansa lisää tietoa ja työkaluja. Pääteemat ovat web- ja data-analytiikka, ohjelmistorobotiikka, taloushallinto ja yrityksen kehittäminen (strategia). Näiden teemojen sisälle rakentuu konkreettisia kokonaisuuksia mm. hakukoneoptimoinnista, datan analysoinnista ja mittaamisesta sekä taloushallinnon joustavista järjestelmistä unohtamatta strategista valintaa hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. 

 

Valmennusohjelma

Älykkäät ratkaisut naisyrittäjyyden tukena – valmennusohjelmassa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjien osaamista kehitetään älykkäiden ratkaisuiden suhteen. Valmennuksissa kasvatetaan ymmärrystä älykkäistä ratkaisuista ja kuinka niiden kautta voidaan kehittää niin omaa osaamista kuin liiketoimintaa. Valmennusohjelman vetovastuussa on moderni liiketoiminnan konsultointiyritys, Knowit Insight.  

Knowitia voidaan kuvata yrityksen arvojen kautta, jotka ovat: olla reilu, lähellä ja innovatiivinen. Knowit suunnittelee ja uudistaa asiakkaidensa kanssa liiketoimintaa ihmiskeskeisesti, kestävästi ja tuloksellisesti. He luovat yhdessä pohjan tulevaisuuden liiketoiminnalle ratkaisukeskeisesti, käytännönläheisellä työskentelyotteella ja luovasti. Knowitin vahvuuksia ovat innokas suhtautuminen teknologiaan, mittava kokemus sekä tarmokas toteutus. Knowit Insight on osa pohjoismaista Knowit Groupia.

Valmennukset ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa on tarkoitus käsitellä teemoja ja niiden työkaluja konkreettisella ja havainnollistavalla tavalla, jotta osallistuvat naisyrittäjät voivat soveltaa oppimaansa omaan yritystoimintaan. Valmennukset ovat De minimis-tuen alaista, mutta maksuttomia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjille. 

 

Tulevat valmennukset:

Nykytoimintaympäristö
30.3.2021 klo 13:00-15:00 (järjestetään Zoom -etäyhteydellä)
Valmennuksessa luodaan ymmärrys nykytoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan tilanteesta. Lisäksi käydään läpi teknologian kehitys toimiaalla sekä käydään läpi, kuinka asiakkaiden tarpeet ja toiminta ovat muuttuneet.
Ilmoittaudu valmennukseen

Ideasta liiketoimintakonseptiksi
4.5.2021 klo 13:00-15:00 (järjestetään Zoom -etäyhteydellä)
Valmennuksessa käydään läpi tavoitteet ja tuottosuunnitelma, tuotteen palvelustrategia, tuotteen roadmap sekä arvolupaus.
Ilmoittaudu valmennukseen

Asiakaspolku ja asiakasymmärrys
26.8.2021 klo 13:00-15:00 (järjestetään Zoom -etäyhteydellä)
Valmennuksessa keskitytään asiakassegmentteihin, asiakkaiden ongelmiin ja tarpeisiin sekä asiakkaan prosessiin. Perehdytään myös palvelukonseptiin ja toimintamalliin liittyviin odotuksiin.

Sisäiset toteutusvalmiudet
7.10.2021 klo 13:00-15:00 (järjestetään Zoom -etäyhteydellä)
Perehdytään toimintamalli ja sen skaalautuvuuteen, osaamiseen ja resursseihin, teknologiaan ja prosessien automatisointiin sekä asiakastukeen ja digitaaliseen taloushallintoon.

Yritysleiri 1
13.11.2021

Valmennuksille on tulossa jatkoa vuonna 2022.

 

Koulutukset

Valmennusohjelman rinnalla järjestetään erillisiä, syventäviä koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuudet järjestetään yhteistyössä Kainuun Digitie-hankkeen kanssa. Koulutukset on tarkoitettu kaikille yrittäjille toimialasta riippumatta ja ne ovat maksuttomia. 

 

Tulevat koulutukset 2021:  

Ohjelmistorobotiikka, kouluttajana MOST Digital 
8.4.2021 klo 17:00-19:00 (järjestetään Teamsin kautta)
Tilaisuudessa käydään läpi käytännönläheisesti, mitä ohjelmistorobotiikka tarkoittaa ja mihin sitä voi soveltaa.
Ilmoittaudu koulutukseen

Data- ja webanalytiikka I, kouluttajana Aava&Bang
25.5.2021 klo 13:00-16:00 
Käydään läpi yleisiä eri markkinoinnin ja liiketoiminnan kanavien datalähteitä ja niiden hyödyntämistä. Valitaan muutama osa-alue, joihin osallistujat paneutuvat oman yrityksensä osalta sekä lukujen että niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden näkökulmasta.
Ilmoittaudu koulutukseen

Data- ja webanalytiikka II, kouluttajana Aava&Bang
16.9.2021 klo 13:00-16:00
Jatketaan edellisessä koulutuksessa käydyistä aiheista ja syvennytään niihin tarkemmin. Voit osallistua tähän valmennukseen, vaikka et olisikaan ollut ensimmäisessä valmennuksessa. 

Hakukoneoptimointi, kouluttajana Sähköinen Liiketoiminta Suomi
4.11.2021 klo 13:00-16:30
Valmennuksessa käydään käytännönläheisesti läpi hakukoneen toimintalogiikka ja niiden algoritmit käytännössä, kuinka löydyt hakukoneessa. Lisäksi käydään läpi oma, ansaittu, maksettu ja lainattu media hakukoneissa. 

 

Lisätietoja valmennuksista ja niiden sisällöistä:
Projektipäällikkö
Johanna Takanen

puh. 044 7101 127
johanna.takanen(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin