Valmennus- ja koulutustilaisuudet 

 

Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeessa keskitytään erilaisiin älykkäisiin ratkaisuihin ja niiden hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Älykkäitä ratkaisuja käydään läpi niin valmennus- kuin koulutustilaisuuksissa. 

Valmennus- ja koulutustilaisuuksia järjestetään 2021 - 2022. Tilaisuuksien teemat ovat rakentuneet ennakkoselvitysten perusteella aihioista, joista yrittäjät ovat kokeneet haluavansa lisää tietoa ja työkaluja. Pääteemat ovat web- ja data-analytiikka, ohjelmistorobotiikka, taloushallinto ja yrityksen kehittäminen (strategia). Näiden teemojen sisälle rakentuu konkreettisia kokonaisuuksia mm. hakukoneoptimoinnista, datan analysoinnista ja mittaamisesta sekä taloushallinnon joustavista järjestelmistä unohtamatta strategista valintaa hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. 

 

Valmennusohjelma

Älykkäät ratkaisut naisyrittäjyyden tukena – valmennusohjelmassa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjien osaamista kehitetään älykkäiden ratkaisuiden suhteen. Valmennuksissa kasvatetaan ymmärrystä älykkäistä ratkaisuista ja kuinka niiden kautta voidaan kehittää niin omaa osaamista kuin liiketoimintaa. Valmennusohjelman vetovastuussa on moderni liiketoiminnan konsultointiyritys, Knowit Insight.  

Knowitia voidaan kuvata yrityksen arvojen kautta, jotka ovat: olla reilu, lähellä ja innovatiivinen. Knowit suunnittelee ja uudistaa asiakkaidensa kanssa liiketoimintaa ihmiskeskeisesti, kestävästi ja tuloksellisesti. He luovat yhdessä pohjan tulevaisuuden liiketoiminnalle ratkaisukeskeisesti, käytännönläheisellä työskentelyotteella ja luovasti. Knowitin vahvuuksia ovat innokas suhtautuminen teknologiaan, mittava kokemus sekä tarmokas toteutus. Knowit Insight on osa pohjoismaista Knowit Groupia.

Valmennukset ovat matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa on tarkoitus käsitellä teemoja ja niiden työkaluja konkreettisella ja havainnollistavalla tavalla, jotta osallistuvat naisyrittäjät voivat soveltaa oppimaansa omaan yritystoimintaan. Valmennukset ovat De minimis-tuen alaista, mutta maksuttomia Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjille. 

 

Tulevat valmennukset:

Asiakaspolku ja asiakasymmärrys
26.8.2021 klo 9:00-11:00 (järjestetään Zoom -etäyhteydellä)
Elokuun tilaisuuden aiheena on asiakaspolun ja asiakasymmärryksen kehittäminen.  Miten vastaat asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen? Miten tunnistat asiakasprosessin kannalta parhaat ratkaisut? Miten suunnittelet ja johdat nopeita liiketoimintakokeiluja? Työkaluja asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja kehittämiseen. 
Ilmoittaudu valmennukseen

Sisäiset toteutusvalmiudet
7.10.2021 klo 9:00-11:00 (järjestetään Zoom -etäyhteydellä)
Tilaisuuden aiheena on löytää erilaisia älykkäitä ratkaisuja liiketoiminnan tehokkaaseen operointiin. Katsomme, miten yrityksen sisäiset toimintamallit, prosessit ja kyvykkyydet tulee organisoida ja johtaa niin, että ne mahdollistavat liiketoiminnan kasvun sekä hyvän asiakaspalvelun. 
Ilmoittaudu valmennukseen


Yritysleiri 1
13.11.2021
Yritysleiri on yrittäjien oma kehittämispäivä marraskuussa! Yritysleirin teema määräytyy naisyrittäjille suunnatun kyselyn vastausten kautta ja päivän aikana aihetta työstetään yhdessä ja yksin jokaisen oman yrityksen kehittämiseksi teeman asiantuntijan vetämänä.  

Valmennuksille on tulossa jatkoa vuonna 2022.

 

Koulutukset

Valmennusohjelman rinnalla järjestetään erillisiä, syventäviä koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuudet järjestetään vuonna 2021 yhteistyössä Kainuun Digitie-hankeen kanssa. Koulutukset on tarkoitettu kaikille yrittäjille toimialasta riippumatta ja ne ovat maksuttomia. 

 

Tulevat koulutukset 2021:  


Data- ja webanalytiikka II: markkinoinnin automaatio, kouluttajana Aava&Bang
16.9.2021 klo 13:00-16:00
Mikä on markkinoinnin automaatio? Miten liidihankinnan jälkeisen myynti- ja markkinointityön avuksi kerättyä dataa hyödynnetään ja täydennetään. Katsotaan kuinka älykäs CRM auttaa datan tallennuksessa sekä sen täydentämisessä eri kanavista. Voit osallistua tähän valmennukseen, vaikka et olisikaan ollut ensimmäisessä valmennuksessa. 
Ilmoittaudu koulutukseen


Hakukoneoptimointi, kouluttajana Sähköinen Liiketoiminta Suomi
4.11.2021 klo 9:00-12:30
Valmennuksessa käydään käytännönläheisesti läpi hakukoneen toimintalogiikka ja niiden algoritmit käytännössä, kuinka löydyt hakukoneessa. Lisäksi käydään läpi oma, ansaittu, maksettu ja lainattu media hakukoneissa. 
Ilmoittaudu koulutukseen

 

Lisätietoja valmennuksista ja niiden sisällöistä:
Projektipäällikkö
Johanna Takanen

puh. 044 7101 127
johanna.takanen(at)kamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin

 

Menneet koulutukset ja valmennukset

Nykytoimintaympäristö
30.3.2021 klo 13:00-15:00
Valmennuksessa luodaan ymmärrys nykytoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan tilanteesta. Lisäksi käydään läpi teknologian kehitys toimiaalla sekä käydään läpi, kuinka asiakkaiden tarpeet ja toiminta ovat muuttuneet.

Ohjelmistorobotiikka, kouluttajana MOST Digital 
8.4.2021 klo 17:00-19:00
Tilaisuudessa käydään läpi käytännönläheisesti, mitä ohjelmistorobotiikka tarkoittaa ja mihin sitä voi soveltaa.

Ideasta liiketoimintakonseptiksi
4.5.2021 klo 13:00-15:00 (järjestetään Zoom -etäyhteydellä)
Valmennuksessa käydään läpi tavoitteet ja tuottosuunnitelma, tuotteen palvelustrategia, tuotteen roadmap sekä arvolupaus.

Data- ja webanalytiikka I, kouluttajana Aava&Bang
25.5.2021 klo 13:00-16:00 
Käydään läpi yleisiä eri markkinoinnin ja liiketoiminnan kanavien datalähteitä ja niiden hyödyntämistä. Valitaan muutama osa-alue, joihin osallistujat paneutuvat oman yrityksensä osalta sekä lukujen että niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden näkökulmasta.