Valmennus- ja koulutustilaisuudet 

 

Pidetyt tilaisuudet

Koodeja naisyrittäjyyteen -hankkeen aloitustilaisuus 25.2.2021
Etäyhteyksin toteutetussa tilaisuudessa sukellettiin hankkeen teemoihin tilaisuuden juontajan, Aava & Bangin asiakkuusjohtajan ja energisen yritysvalmentajan Satu Vainion johdolla. Tilaisuudessa puhujana ollut Anne Kukkohovi loi positiivista uskoa tulevaisuuteen ja uusiin mahdollisuuksiin. Anne kannusti naisia olemaan rohkeita sekä uskaltamaan ottamaan riskejäkin ja tutustua ennakkoluulottomasti ihmisiin sekä pyytää apua. Kokeiluista oppii ja puhuminen sekä kysyminen kannattaa aina! 
Katso Youtube -tallenne aloitustilaisuudesta.
Nykytoimintaympäristö 30.3.2021
Valmennuksessa luodaan ymmärrys nykytoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan tilanteesta. Lisäksi käydään läpi teknologian kehitys toimiaalla sekä käydään läpi, kuinka asiakkaiden tarpeet ja toiminta ovat muuttuneet.
Ohjelmistorobotiikka 8.4.2021

Tilaisuudessa käydään läpi käytännönläheisesti, mitä ohjelmistorobotiikka tarkoittaa ja mihin sitä voi soveltaa.

Kouluttajana MOST Digital

Ideasta liiketoimintakoneptiksi 4.5.2021
Valmennuksessa käydään läpi tavoitteet ja tuottosuunnitelma, tuotteen palvelustrategia, tuotteen roadmap sekä arvolupaus.
Data- ja webanalytiikka 26.8.2021

Käydään läpi yleisiä eri markkinoinnin ja liiketoiminnan kanavien datalähteitä ja niiden hyödyntämistä. Valitaan muutama osa-alue, joihin osallistujat paneutuvat oman yrityksensä osalta sekä lukujen että niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden näkökulmasta.

Kouluttajana Aava&Bang

Asiakaspolku ja asiakasymmärrys 26.8.2021
Elokuun tilaisuuden aiheena on asiakaspolun ja asiakasymmärryksen kehittäminen.  Miten vastaat asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin älykkäitä ratkaisuja hyödyntäen? Miten tunnistat asiakasprosessin kannalta parhaat ratkaisut? Miten suunnittelet ja johdat nopeita liiketoimintakokeiluja? Työkaluja asiakaskokemuksen kartoittamiseen ja kehittämiseen.
Sisäiset toteutusvalmiudet I 7.10.2021
Tilaisuuden aiheena on löytää erilaisia älykkäitä ratkaisuja liiketoiminnan tehokkaaseen operointiin. Katsomme, miten yrityksen sisäiset toimintamallit, prosessit ja kyvykkyydet tulee organisoida ja johtaa niin, että ne mahdollistavat liiketoiminnan kasvun sekä hyvän asiakaspalvelun.
Data- ja webanalytiikka II: markkinoinnin automaatio 16.9.2021

Mikä on markkinoinnin automaatio? Miten liidihankinnan jälkeisen myynti- ja markkinointityön avuksi kerättyä dataa hyödynnetään ja täydennetään. Katsotaan kuinka älykäs CRM auttaa datan tallennuksessa sekä sen täydentämisessä eri kanavista. Voit osallistua tähän valmennukseen, vaikka et olisikaan ollut ensimmäisessä valmennuksessa. 

Kouluttajana Aava&Bang

Hakukoneoptimointi 4.11.2021


Valmennuksessa käydään käytännönläheisesti läpi hakukoneen toimintalogiikka ja niiden algoritmit käytännössä, kuinka löydyt hakukoneessa. Lisäksi käydään läpi oma, ansaittu, maksettu ja lainattu media hakukoneissa. 

Markkinoinnin kehityspajat 11.-25.11.2021
Koodeja naisyrittäjyyteen -hanke toteuttaa marraskuussa kolme käytännönläheistä markkinoinnin kehityspajaa yrittäjille. Työpajat toteutetaan verkossa, joten voit osallistua valmennuksiin helposti työpäivän päätteeksi. Työpajoissa saat yksinkertaisia ja fiksuja työkaluja yrityksesi markkinointiin ja työstät asioita käytäntöön jo valmennuksen aikana sekä saat palautetta ja vinkkejä toisilta yrittäjiltä.

Päivät ja teemat:
Torstai 11.11.2021 klo 17:00–19:30 ”Näin teet markkinointia tehokkaasti ja fiksusti”
Torstai 18.11.2021 klo 17:00–19:30 ”Markkinoinnin tehokas kohdentaminen”
Torstai 25.11.2021 klo 17:00–19:30 ”Myyvä mainos sosiaalisessa mediassa” 
Sisäiset toteutusvalmiudet II 20.1.2022
Sisäiset toteutusvalmiudet II -tilaisuudessa keskitytään käsittelemään eri vaihtoehtoja digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tehokkuuden parantamisen suhteen.
Tavoitteena on löytää erilaisia älykkäitä ratkaisuja liiketoiminnan tehokkaaseen toimintaan ja mahdollistamaan sen kasvua.
Tilinpäätöksesta hinnoitteluun 8.2.2022 ja 10.2.2022

Mitä kaikkea yrittäjän pitää tietää talousasioista? 

Tässä koulutuskokonaisuudessa syvennytään tuloslaskelman ja taseen hyödyntämiseen sekä hinnoitteluun. Hinnoittelu on yrittäjälle merkittävä asia ja sen taustatekijät on tunnettava perusteellisesti, jotta yrittäjän toiminta on kannattavaa. 
Tilinpäätöksestä hinnoitteluun koulutuskokonaisuus on jaettu kahteen osioon: 

Tiistaina 8.2.2022 klo 8:30-10:00 Kannattavuus ja talouden hallinta 
Yrityksen kustannusrakenteen analysointi tilinpäätöstietoja hyödyntäen
Torstaina 10.2.2022 klo 8:30-10:00 Hinnoittelu
Kokonaiskustannukset hinnoittelun taustalla + excelin käyttökoulutus

Kumppanuusstrategia 17.3.2022

Valmennusosiossa keskitytään kumppaniverkoston hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Pohdimme muun muassa sitä, millaisiin tilanteisiin kumppanuus voi olla hyödyllinen ratkaisu, millaisia kumppanuusmalleja on mahdollista solmia, ja kuinka oman yrityksen kumppanuuksia kannattaa rakentaa ja kehittää liiketoiminnan tavoitteisiin nojaten.

Chatbot - palveluksessasi? 31.3.2022

Chatbotit ovat tämän päivän virtuaalisia työntekijiöitä.

Niiden käyttömahdollisuudet vaihtelevat liiketoiminta-aloittain, mutta yleisimmin ne voidaan jakaa
asiakaspalvelutehtäviin (kävijöiden ohjaus, ajanvaraus)
myynnin edistämiseen (auttaminen ostosten tekemisessä)
vuorovaikutuksen kasvattamiseen verkkosivuilla (asiakkaan huomioinen, ilahduttaminen) sekä
liidien hankkimiseen (tietojen keräys)
Chatbot - palveluksessasi? -koulutuksessa tulemme syventymään siihen, mitä nämä virtuaaliset työkaverit voivat olla
mitä sellaisen käyttöönottoon tarvitaan
millaisia vaihtoehtoja on olemassa
mitä hyötyä ja
mitä arvoa sellainen yrittäjälle ja yritykselle voi tuoda.

Tilaisuudessa tulet näkemään myös chatbot-demonstraation sekä saat tietoa siitä, kuinka edetä chatbot-hankinnassa ja mitä se vaatii yrittäjältä.

Tilaisuus sisältää myös Q&A -kyselyosion, johon osallistujilla on mahdollisuus osallistua omien kysymysten kanssa.

Johda tiedolla - yrityksen johtaminen taloudellisten mittareiden avulla 21.4.2022

Yrityksen toimintasuunnitelmaa ei toteuteta taloushallinnon kautta, mutta silti tekemisen lopputulos on nähtävissä liikevaihdon kehityksessä, tuloksissa sekä asiakkuuksissa, jotka ovat löydettävissä taloushallinnon kautta.

Johtamiseen sähköinen taloushallinto on erinomainen työkalu! Sen avulla on mahdollista saada reaaliaikaista tietoa, joka auttaa tekemään arjen päätöksiä. Yrityksen johtaminen taloudellisten mittareiden avulla voi olla helppoa!

Koulutus on käytännönläheinen ja tulemme syventymään seuraaviin teemoihin:
Kassavirtaennusteen tekeminen - miten kassavirtaa voidaan suunnitella
Budjetointi - siihen liittyvät haasteet ja sen käytännöllisyys pienyrityksissä
Yrityksen kannattavuuden mittarit - mihin pankki kiinnittää huomiota
Ajan ja kustannusten säästö – vaihtoehtoiskustannus omalle ajalle
Kaikki tieto yhdessä paikassa – asiakirjoista, työsopimuksiin ja tilintarkastajan lausuntoihin

Koulutuksessa hyödynnetään Fennoa taloushallinto-ohjelmistoa, mutta koulutuksen sisältö on sovellettavissa muihinkin ohjelmistoihin eikä sen tunteminen ole välttämätöntä koulutukseen osallistumiseksi.

Koulutuksen asiantuntijana Akseli Leppänen Kajaanin TiliTaito Oy:stä. 

Kaupallinen positiointi 12.5.2022

Tämän valmennusosion fokus on positioinnissa: siinä, miten yrityksen tarjoamat palvelut tai tuotteet suhteutuvat muuhun markkinoilla olevaan vastaavaan tarjoaman esimerkiksi liiketoimintamallin, hinnoittelun tai brändin suhteen. Tarkastelemme sekä tapoja arvioida oman yrityksen positiota suhteessa muihin, että kehittää sitä suuntaan, joka tarjoaa asiakkaille arvoa ja erottaa yrityksen kilpailijoista.

Lanseeraussuunnitelma 25.8.2022
Tässä valmennusosiossa paneuduimme lanseeraukseen: millainen suunnitelma auttaa uuden (tai uudelleen positioidun) tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin tai yrityksen markkinoille tuomisessa? Kävimme läpi huomioitavia asioita lanseerauksen eri vaiheissa ja tarkastelimme erilaisia seurantakeinoja, joiden avulla voimme tarkkailla lanseeraussuunnitelman toimivuutta.
Brändi- ja strategia Bootcamp 24.9.2022
Kainuun, Koillismaan ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjien oman liiketoiminnan kehittämisen tehopäivä!

Aamupäivän aikana perehdyimme ketterän strategian olennaisimpiin työkaluihin (liiketoiminta-ajatus, visio/must-win battlet, ihanneasiakkaat) soveltaen niitä käytäntöön sekä varmistimme, että kaikilla on kirkkaana mielessä, miten strategian työstämistä voi jatkaa arjen häslingin keskellä.

Brändin ytimessä on arvomaailma ja yrityksen ainutlaatuinen kilpailuetu - näitä kirkastimme iltapäivän aikana porukalla jokaisen kohdalta. Kävimmmme läpi, miten brändi muodostuu ja miten sitä voi rakentaa ilman isoja rahoja.
Kybertuvallisuuden tehopäivä 8.11.2022

Mitä on kyberturvallisuus ja mitä tekemistä sillä voisi olla sinun kanssasi? 

Tiedätkö miten varautua siihen, että jos vaikka sometilisi kaapataan? Osaatko hahmottaa, mitä se tarkoittaa sinulle ja yrityksellesi? 

Kyberturvallisuus ja tietosuoja ovat nousseet otsikoihin viime aikoina entistä enemmän, eikä turhaan! Tässä Kyberturvallisuuden tehopäivässä on tarjolla niin tietoa kuin työkaluja siihen, mitä sinä itse voit tehdä ja miten, edistääksesi omaa sekä yrityksesi kyberturvallisuutta. 

Uusia tuulia liiketoimintaan!

Kainuun, Koillismaan ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjille suunnattuun valmennuskokonaisuus, jonka avulla pääset pureutumaan, tutustumaan sekä tärkeimpänä, ottamaan käyttöön, erilaisia liiketoiminnan kehittämiseen ja niiden toteuttamiseen soveltuvia työkaluja.


Valmennuksissa tulet saamaan ideoita, ajatuksia sekä kannustusta niin aiheen asiantuntijalta kuin kuulemaan ja oppimaan toisilta yrittäjiltä. Tämä kokonaisuus ei ole vain kuuntelijoille – vaan tekijöille!

Valmennuksessa opitaan ja käytetään erilaisia uutta luovia strategiatyökaluja. Valmennus koostuu kolmesta työpajasta, välitehtävistä sekä vertaismentoroinnista. Valmennukseen otetaan rajoitettu määrä osallistujia, jotka sitoutuvat koko valmennussarjaan ja ovat valmiita kehittämään omaa yritystään sekä kehittymään. Valmennus toteutetaan verkkovälitteisenä. 

Työpajojen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus erillisiin sparrauskeskusteluihin – niin toisten osallistujien kanssa kuin yhdessä asiantuntijan kanssa! 

Työpajojen aikataulu: 

To 29.9. klo 9-11 
To 13.10. klo 9-11 
To 3.11. klo 9-11 

Ilmoittautuminen on päättynyt

Verkostoidu fiksusti!
Verkostoidu fiksusti-iltama on strategisen verkostoitumisen valmennus. Tilaisuus pidettiin 14.12.2022 klo 15-18 Oulussa.

Verkostoituminen toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa on antoisaa. Bisneksen ja osaamisen kehittämisen kannalta kannattaa hakea kumppanuuksia ja yhteyksiä myös muualta.

Tähän teemaan saamme vinkkejä ja käytännön neuvoja yhdessä keskustellen esim.

Miten verkostoitua fiksusti osaamisen, asiakkuuksien, liiketoiminnan ja jaksamisen kehittämiseksi?
Miten lähteä hakemaan kumppaneita esim. isommista yrityksistä, järjestöistä tai kuntasektorilta?
Keiden kumppaneiden kanssa yritykseni ja minä voisimme kasvaa täyteen mittaamme?
Yritykseni strategiset valinnat ja miten kumppanuudet voivat boostata niitä?
Mitä isommat toimijatahot arvostavat kumppaneissaan
Miten yhteistyösuhteita käytännössä hoidetaan?
Tilaisuuden valmennuksen tarkoituksena on inspiroida, kannustaa sekä tarjota konkreettisia työvälineitä omien verkostojen rakentamiseen osaamisen, liiketoiminnan ja jaksamisen kehittämisen suhteen. Illan valmentajana Satu Vainio Aava&Bangilta!

Kasvun valmennusohjelma

Kasvun valmennusohjelma tarjoaa uusia työkaluja, näkökulmia ja tutkittua tietoa yrityksesi toimintojen pohjaksi sekä mahdollistamaan haluamasi kaltaista kasvua. Kokonaisuus laittaa yrittäjän/johtajan miettimään tulevaisuuden tahtotilaa, tavoitteita ja sitä millä ehdoin ja tavoin niihin päästään. 

Kasvun valmennusohjelmassa käsitellään viittä teemaa liittyen kasvuun ja sen tekemisen ulottuvuuksiin: 

-    kasvustrategia ja kasvun visio
-    kilpailukyky
-    myynti & markkinointi
-    kasvun johtaminen sekä 
-    ihmiset kasvun mahdollistajana

 

Kasvun valmennusohjelma toteutetaan tammi-kesäkuussa 2023

Vaikuttavan henkilö- ja asiantuntijabrändin rakennuspalikat 19.4.2023

Oletko miettinyt oman henkilöbrändin kehittämistä? Mitä se oikeastaan tarkoittaa ja miksi se on merkityksellinen? Tarvitsetko rohkeutta ja varmuutta tekemiseen? 

Yrittäjän henkilöbrändin rakennuspalikat -koulutus tarjoaa käytännönläheistä tietoa ja työvälineitä yrittäjän henkilöbrändin kehittämiseksi.

Kouluttajana toimii Aava & Bang Oy:n brändien suunnittelun ja kehittämisen asiantuntija sekä Branding with Em -yrityksen yrittäjä Business, Branding & Mindset Coach, Emilia Vanhatapio.

Myynti tänään! -koulutus 23.5.2023

Voisiko myynti olla sinun yrityksesi kilpailuvaltti? Oletko pohtinut miten asiakkaat etsivät tietoa tuotteista ja palveluista sekä tekevät ostoksia? Digitalisaatio on tuonut mukanaan uusia työkaluja asiakasvuorovaikutuksen ja myynnin tueksi. Ilmoittaudu mukaan kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimeen kahden tunnin koulutukseen ja laita vauhtia myyntiin.

Tämä koulutus on juuri sinulle, jos haluat oppia mitä kaikkea sosiaalinen myynti tarkoittaa, ja miksi se on merkityksellistä mikro- ja pienyrittäjälle tänä päivänä. Saat vastauksia siihen, miten prosessit saadaan käyntiin ja vauhtiin. Koulutus tarjoaa sinulle työkaluja sosiaalisen median kanavien hyödyntämiseen ja asiakkaille arvokkaan sisällön tuottamiseen. Samalla opitaan lisää oman henkilöbrändin merkityksestä myynnin tukena.  

Kouluttajana toimii Emilia Vanhatapio. Emilia työskentelee Aava & Bang Oy:n brändien suunnittelun ja kehittämisen asiantuntijana ja Branding with Em -yrityksen yrittäjänä sekä Business, Branding & Mindset Coachina. 

Hinnat kohdilleen -koulutus 15.6.2023
Haluatko syventää osaamistasi onnistuneesta hinnoittelusta? Oletko kiinnostunut hyödyntämään myynnin psykologiaa hinnoittelussa, ja ymmärtämään asiakkaan ajatusmaailmaa entistä paremmin?

Tästä koulutuksesta saat tietoa hyväksi havaitun hinnoitteluprosessin vaiheista, järkevästä alennuspolitiikasta ja kätevistä tavoista nostaa hintaa. Opit tunnistamaan ja välttämään hinnoitteluun liittyviä sudenkuoppia. Koulutus tarjoaa sinulle konkreettisia työkaluja ja vinkkejä, joita voit itse viedä käytäntöön. Tämä kokonaisuus soveltuu erityisesti asiantuntijayrittäjän hinnoittelun kehittämiseksi.
Kaupanteon kuninkuusluokka -koulutus 15.8.2023

Miten valitsen yritykseni tuotteelle tai palvelulle sen täydellisen myyntikanavan asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttuessa? Miten otan asiakkaani huomioon ostopolun eri vaiheissa ja taklaan ostoesteet?

Kaikille avoin ja maksuton koulutussarja muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta tämän päivän myynnin keskeisiä teemoja käsittelevästä koulutuksesta. Koulutuksen aikana kehität ymmärrystä omasta asiakkaasta ja hänen tarpeistaan sekä mahdollisista ostoesteistä. Koulutussarja tarjoaa sinulle työkaluja tuotteellesi tai palvelullesi sopivimman myyntikanavan valintaan, myyntitavoitteiden asettamiseen ja myyntityön kehittämiseksi entistä systemaattisemmaksi.

Kahden koulutuksen lisäksi kokonaisuus sisältää asiantuntijasparrausta. Osallistumalla sparrauksiin saat mahdollisuuden tarkastella oman yrityksen myyntiprosessia, asiakaspolkua ja suunnitella toimenpiteitä myyntityön kehittämiseksi yhdessä alan rautaisen ammattilaisen kanssa. Saat sparrauksesta lisää vauhtia ja varmuutta omaan myyntityöhön. Asiatuntijasparraus toteutetaan kahden tai kolmen yrityksen muodostamassa pienryhmässä, joka mahdollistaa verkostoitumisen ja vertaistuen. Kainuulaisille naisyrittäjille suunnattu, maksuton kokonaisuus muodostuu seuraavista toisiaan tukevista elementeistä. 

Koulutus 1 I tiistai 15.8. klo 9–12

Oman myyntimallin esim. verkkokauppa, Face to Face, puhelinmyynti, jälleenmyynti jne. tunnistaminen ja kehittäminen
Oman ajankäytön resursointi myyntiin
Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen

Asiantuntijasparraus 1 I vko 34
Tehokas tunnin mittainen sparraus alan asiantuntijan ja toisen yrittäjän kanssa. Tässä sparrauksessa syvennytään sinun yrityksen myyntityön kehittämiseen ensimmäisen koulutuksen teemojen näkökulmasta. 

Koulutus 2 I maanantai 4.9. klo klo 9–12
Myynnin systematisointi
Oston esteiden poistaminen ja kaupan klousaaminen

Asiantuntijasparraus 2 I vko 38 

 Kouluttajana Jari Junkkari (Intotalo Oy).

Vaikuttavan virtuaalisen esiintymisen kulmakivet -etävalmennus 12.9.2023

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiseen valmennuskokonaisuuteen, jossa voit valita osallistutko mahtavaan valmennukseen vai vielä kattavampaan kolmiosaiseen kokonaisuuteen!

1. Etävalmennus ti 12.9. klo 9–12 (Zoom)

Esiintyminen vaikuttavasti etänä ja lähikohtaamisissa on taito, jonka voi oppia jokainen! Oivalluksia herättäviä harjoituksia sisältävän etävalmennuksen aikana tulet saamaan käyttöösi selkeät, helposti muistettavat vaikuttavan esiintymisen tekniikat ja muistilistan, kuinka etävaikuttamispaikka tulisi valmistella ja millä keinoin yrittäjän ja/tai yrityksen brändiä voi ja kannattaa korostaa.

2. Yrityskohtainen etäklinikka, asiantuntijasparraus ti 19.9. (kesto n. 1,5 h)

Lyhyessä Klinikka-kohtaamisessa käymme läpi kuvitteellisen myyntitilanteen, jonka avulla valmentaja pystyy auttamaan yksilöllisesti osallistujaa hänen haasteissaan. Valmentajan tavoite on antaa osallistujalle ideoita myyntitilanteisiin ja markkinointiin, rohkeutta oman persoonan peliin laittamiseen ja konkreettisia työkaluja, kuten esimerkiksi valmiiksi mietittyjä PowerPoint-dioja, tuleviin myyntitilanteisiin.

3. Opi vaikuttavaksi esiintyjäksi -pienryhmävalmennus to 12.10. 9–16

Luvassa on tekemistä ja kokemista sisältävä̈ päivä, jonka aikana esiintymisvarmuutesi vahvistuu ja saat käyttöösi sanattoman viestinnän ja kehonkielen vaikuttavuutta lisäävät tekniikat esiintymistilanteita varten.

Esiintymisvalmentaja toimi Niina Sainius (Esiintymisvalmennus ILO).

 

Verkostoitumisilta: vahva, vahvempi, naisyrittäjä 12.10.2023

Hyvä naisyrittäjä, kutsumme sinut viettämään kanssamme iltaa tunnelmalliselle Vanhalle kirjastotalolle Kajaaniin verkostoitumisen merkeissä (kello 17-19). Illan aikana pääset osallistumaan inspiroivaan hetkeen mentorimme Pia Kuittisen johdolla. Tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden sukeltaa yksilöllisiin vahvuuksiin ja niiden potentiaaliseen hyödyntämiseen yritystoiminnassa. Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia – anna vahvuuksillesi tilaisuus loistaa! Illan päätämme inspiroivien musiikkisävelien tahdissa.