Demola-projekti

Demola on alun alkaen tamperelaisen korkeakouluyhteisön kehittämä toimintamalli joka vauhdittaa kokeilukulttuuria yhdistämällä kumppaniorganisaatioiden henkilöstön ja korkeakoulujen opiskelijat yhteisiin projekteihin. Maailmanlaajuisesti Demola-innovaatioalustalla toteutetaan vuosittain satoja projekteja lähes tuhannen yhteistyökumppanin kanssa. 

Demola-projektien sisältö ja tavoitteet määritellään yhteistyökumppanin kanssa. Korkeakouluopiskelijoista muodostettu monialainen tiimi ja 1-3 kumppaniorganisaation edustajaa työskentelevät yhteisessä projektissa noin kaksi kuukautta.

Projekti etenee Demolan fasilitaattorin tuella kehittämiskohteiden rajaamisesta kehitysideoihin sekä demojen rakentamiseen. Konkreettinen ratkaisuehdotus tukee organisaation kehittämis- ja investointipäätösten tekemistä.

Demolan yhteiskehittämisen malli soveltuu organisaatioille, jotka haluavat mm.
innostaa henkilöstöään innovoimaan
vahvistaa omaa kokeilukulttuuriaan
saada tuoreita ideoita ja näkökulmia
tunnistaa kehittämis- ja investointikohteita.

Demola Kajaani

Lue lisää Kajaanin Demola-toiminnasta

Lue lisää