Tiimin kehitys

 
Ryhmä ei ole heti työskentelyn alussa tehokkaammillaan, yhteistyö kehittyy vähitellen tiettyjen vaiheiden kautta. Ryhmän kehitys tiimiksi ei ole suoraviivaista ja tietyntahtista, vaan jokainen ryhmä on yksilöllinen. Kaikki ryhmät eivät pääse yhdessä työskentelyn aikana tehokkaan toiminnan vaiheeseen. Vaiheet voivat olla päällekkäisiä ja ne voi olla vaikeasti erotettavista toisistaan. Kuitenkin tiimin kehittymisen tunteminen auttaa ennakoimaan ja kohtaamaan tiimin muutoksen.

clip_image001.jpg

 

Muotoutumisvaihe -forming Toisilleen vieraat ihmiset etsivät omaa paikkaansa ja rooliaan tiimissä. Tiimin jäsenet ovat usein epävarmoja, jännittyneitä ja ahdistuneita. Jäsenillä ei ole kuvaa tiimin päämääristä, rakenteesta tai toimintatavoista.

Kuohuntavaihe -storming Uskallus kasvaa ja näkemyseroja sekä ristiriitoja alkaa syntyä. Tiimi on käymistilassa. Tiimissä voi syntyä osaryhmiä, jotka taistelevat keskenään. Tässä vaiheesta voidaan selvitä vain yhteisin ponnisteluin ja ongelmia ratkaisemisella. Ongelmien kautta muotoutuu yhteistyöhaluinen ja oppimiskykyinen tiimi.

Normiutuminen -norming Normiutumisvaiheessa edellisen vaiheen tunnekuohut tasaantuvat, roolit selkeytyvät ja yhteistoiminnan pelisäännöt muotoutuvat. Sitoutuminen ja yhteenkuuluvuus lujittuvat. Energian käyttö on tehokasta ja tulosta alkaa syntyä.

Kypsän toiminnan vaihe -performing Tämä vaihe edustaa todellisen tiimin tasoa. Tiimin yhteistoiminta on tehokasta. Tiimin jäsenet tukevat toisinaan ja käyttävät kunkin vahvuuksia tiimin hyväksi. Tiimin sisäiset roolit ovat joustavia ja toimintaa edistäviä. Tiimin toimintaa ilmentää kilpailun sijasta yhdessä tekeminen, kannustaminen sekä entistä parempiin suorituksiin pyrkiminen.

Hajoaminen  Kun tiimin tavoitteet on saavutettu tiimi hajoaa.

Ryhmän kehitysvaiheet ja esimiehen tehtävät (Terävä & Mäkelä-Pusa 2011, 19)

tiimi.png

Terävä, K. & Mäkelä-Pusa, P. (2011). Esimies työhyvinvointia rakentamassa. Kuntoutussäätiö.

projektityokalut_sisalto.jpg