Etusivu / fi / Opiskelijalle / Tiimityökalut / Ryhmä ja tiimi / Ryhmä- tai tiimiarviointi

Ryhmä-/tiimiarviointi

 
Ryhmäarviointi on yksi arvioinnin muoto, jossa arvioidaan omaa, toisten ja ryhmän toimintaa. Muilta saatu palaute auttaa opiskelijaa tuntemaan vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, kehittämään vuorovaikutustaitojaan sekä omaa työskentelyään. Usein vertaisryhmän jäsen pystyy antamaan opettajaa paremmin palautetta luotettavasti muista ryhmän jäsenistä.

Tiimi voi arvioida toisten jäsenten työskentelyn lisäksi Tiiminsä toimintaa. Tiimin toimintaa voidaan pohtia ja arvioida mm. seuraavien teemojen ja kysymysten avulla: 

Tiimiarviointilomake (.docx)

 
1. Yhteisymmärrys

 • Oliko tiimillä yhteiset päämäärät?

 • Oliko tavoite selvä ja kaikilla samansisältöinen?

 • Oliko kaikki sitoutunut yhteistoimintaan?

2. Luottamus, huolenpito ja rehellisyys

 • Luottivatko tiimin jäsenet aidosti toisiinsa?

 • Kuinka avoimia jäsenet olivat toisilleen?

 • Oliko tiimin jäsenet aidosti kiinnostuneita toisistaan?

3. Osaamisen arvostus ja sen kehittäminen

 • Arvostettiinko jokaista yksilöä ja hänen tietotaitoaan?

 • Miten erilaiset vahvuudet huomioitiin?

 • Miten osaamista kehitettiin?

4. Yhteistyö

 • Arvostettiinko yhdessä tekemistä?

 • Oliko tiimin jäsenten päämäärät suhteessa muiden jäsenten päämääriin?

 • Miten yhteistyön pelisääntöjä noudatettiin?

5. Päätöksenteko

 • Sovittiinko seuraava palaveri ja siihen valmistautuminen?

 • Miten hyvin sovittiin päätösten toteuttaminen ja seuranta?

 • Millaisia päätöksiä tehtiin ja miten ne tehtiin?

6. Vuorovaikutus

 • Millainen oli työskentelyilmapiiri?

 • Miten selkeästi asiat ilmaistiin?

 • Miten erimielisyydet käsiteltiin?

 • Miten hyvin kuunneltiin toisia tiimin jäseniä?

7. Työskentely

 • Oliko työskentelysuunnitelma toimiva?

 • Miten hyvin tiimi pysyi asiassa?

 • Miten hyvin tiimi pysyi aikataulussa?

 • Miten johtaminen hoidettiin?

 • Antoivatko kaikki panoksensa tiimityön hyväksi?

8. Palaute

 • Palkitaanko tai annettiinko palautetta hyvin tehdystä työstä?

 • Annettiinko rakentavaa kritiikkiä?

projektityokalut_sisalto.jpg