Johtajuus

 
Jokaisella tiimin jäsenellä on oma vaikutuksensa yhteistoimintaan. Avainhenkilö on kuitenkin tiimin vetäjä.

Johtaminen vaikuttaa tiimin toimivuuteen. Tiimin vetäjän keskeisimpiä tehtäviä on saada tiimi työskentelemään tiiminä tavoitteellisesti. Tiimin muodostumisvaiheessa tiimin vetäjällä on tärkeä rooli tukea avoimen ja turvallisen ilmapiirin luomista. Tiimin vetäjän tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä kasvattamaan jokaisen tiimin jäsenen itseluottamusta ja tiimin sitoutumista. Tiimin vetäjän vastuulla on tiimin ohjaaminen, seuranta ja valvonta.

Tiimin vetäjän keskeisimpiä tehtäviä: 

 • toiminnan organisointi

 • työskentelyn suunnittelu

 • kokousten johtaminen

 • päätöksentekoprosessien johtaminen

 • vuorovaikutus kaikkien jäsenten kanssa

 • jäsenten aktivointi ja rohkaisu

 • tiimin auttaminen tavoitteista ja toimintatavoista sopimisessa

 • työn etenemisen varmistaminen

 • aikataulusta huolehtiminen

 • ristiriitojen ehkäiseminen

 • toimintaprosessien ja ryhmädynamiikan tarkkaileminen


TIIMIT9.gif

 

projektityokalut_sisalto.jpg