Etusivu / fi / Opiskelijalle / Tiimityökalut / Ryhmä ja tiimi

Ryhmä ja tiimi

 
Mikä tahansa joukko ei ole ryhmä. Ryhmä voidaan määritellä monella eri tavalla. Koppisen ja Pollarin (1993) mukaan:

”Ryhmä on sosiaalinen yksikkö, joka muodostuu erillisistä yksilöistä, jotka ovat tietoisia yhteenkuuluvuudestaan ja joilla on kyky ja pyrkimys toimia yhdenmukaisella tavalla ympäristöönsä nähden.” (Koppinen & Pollari 1993, 28.)

Toisaalta mikä tahansa ryhmä ei ole tiimi. Tiimi nähdään kehittyneenä ryhmämuotona.

”Tiimi on ryhmä ihmisiä, jotka itsejohtoisesti ja tiiviissä yhteistyössä suorittavat tiettyjä työkokonaisuuksia ja tiimin  jäsenten erilaisuutta hyödyntäen pyrkivät yhteisiin arvopäämääriin ja tavoitteisiin yhteisten pelisääntöjen puitteissa.” (Pirnes 1994.)

"A team is a small number of people with complementary skills who are committed to a common purpose, performance goals, and approach for which they hold themselves mutually accountable." (Katzenbach & Smith 1993, 45.)

Tiimien perustana on vuorovaikutus ja yhteistyö. Ryhmän jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tiimi koostuu erilaisista yksilöistä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja tietoja. Tiimin jäsenet sovittavat yhteen ja täydentävät toistensa ideoita ja ajatuksia. Tiimityö edellyttää selkeästi määriteltyjä päämääriä ja tavoitteita, joihin tiimi on sitoutunut. Tiimin jäsenet ovat  yhteisvastuussa tuloksesta. Tiimityöhön kuuluu myös yhteistoiminnan pelisäännöt.