Etusivu / fi / Opiskelijalle / Tiimityökalut / Lähdeluettelo

Lähteitä ja kirjallisuutta

Tiimityöskentely

Isoherranen, K. (2008). Enemmän yhdessä: Moniammatillinen yhteistyö.

Järvilehto, L. (2009). Luovan työn opas 1.0.  Filosofianakatemia.

Levin, G. (2010). Interpersonal Skills for Portfolio, Program, and Project Managers.

Rusila, R. (2010). Tiimien toiminta organisaatiomuutoksessa kommunikaation ja sen tehostamisen näkökulmasta. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Johtaminen

Aaltonen, T. (2007). Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito. Helsinki: Kirjapaja.

Badaracco, J. (2007). Pääroolissa johtaja: Kaunokirjallisuuden näkökulmia johtamiseen

Frankel, L. (2007). Luotu johtamaan: 99 tapaa naisen ottaa ohjat. Helsinki: Talentum.

Huuhka, M. (2010). Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen. Talentum

Järvinen, P. (2008). Menestyvän työyhteisön pelisäännöt.

Kilpinen, P. (2009). Liekeissä! Miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle.

Manka, M-L. & Hakala, L. & Nuutinen, S. & Harju, R. (2010). Työn iloa ja imua - työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto. Saatavilla http://www.kuntoutussaatio.fi/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf

Terävä, K. & Mäkelä-Pusa, P. (2011). Esimies työhyvinvointia rakentemassa. Kuntoussäätiö. Saatavilla http://www.kuntoutussaatio.fi/files/575/punk_esimiesopas_www.pdf

Ajatuskirjat

Lehti, M. (2011). Lupa johtaa: Persoonallisia tarinoita.

Sydänmaanlakka, P. (2012). Älykäs johtaminen 7.0 Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi? Helsinki: Talentum.

Vuori, J-P. 2011: Kasvun paikka

Kehittämismenetelmiä

Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa.2007. LAADUKAS SWOT. Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi. Saatavilla http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/innorisk/LAADUKAS_SWOT.pdf

tiimityokalu_sisalto.jpg