Reflektio

 
Kokemuksen reflektointi

Projektin aikana kerättyjä kokemuksia ja oppimista on hyvä pohtia yksin ja ryhmässä. Tätä pohdintaa kutsutaan usein termillä reflektio. Reflektion avulla pyritään ymmärtämään toiminnan perusteluja ja seurauksia.

Pohdinta ulottuu oman henkilökohtaisen ymmärtämisen ja oppimisen perusteellisesta tarkastelusta työelämän käytäntöjen ja kulttuurin arvojen pohdintaan. Sen tavoitteena on syventää ymmärrystä. 

Reflektion kautta laajennetaan tietoisuutta tuomalla tiedostamattomat asiat tietoisuuteen tarkastelun kohteeksi. Ei siis vain "learning-by-doing", vaan kokemuksia ja oppimista myös jäsennellään, pohditaan ja aukikirjoitetaan. Reflektiivistä vaihetta seuraa ymmärtäminen: oppija on oppinut uutta, jota hän voi soveltaa uusiin tilanteisiin.

Ammattikorkeakoulukoulutuksen vaatimustasoihin kuuluu se, että opiskelija hallitsee tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden ymmmärtäminen ja arviointi. Toinen ammattitaidon osa-alue on taidot: hallitaan asioita, osataan soveltaa ja luoda uusia ratkaisuja.


Kokemuksen reflektio

Yksi reflektion väline on oppimispäiväkirja. 

Kokemuksen käsitteleminen on aktiivinen prosessi. Reflektioon  liittyy kokemuksen mieleenpalauttaminen ja sen pohdinta. Taustalla on Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen kehä:

 PROJre5.gif

Reflektiivinen oppimissykli etenee seuraavasti:

  1. Toiminta -tekeminen ja kokeminen.

  2. Mitä tapahtui? -kokemuksen mielteenpalauttaminen. Palauta tilanne mieleesi niin tarkasti kuin vain pystyt. Voit kirjata tapahtuneen, kerrata sitä mielessäsi tai kertoa ryhmällesi tilanteen sellaisenaan kuin se tapahtui. Huomioi myös syntyneet ajatukset ja tunteet, niin positiiviset kuin negatiivisetkin. Mitä tunsin? Mitä opin? Reflektoinnin avulla tulet tietoiseksi omasta toiminnastasi ja oppimisestasi.

  3. Miksi tapahtui? -tilanteen uudelleenarviointi. Kokemusten uudelleenarviointi on keskeinen osa kokemuksellisessa oppimisessa. Pyri arvioimaan kriittisesti mitä todella tapahtui ja miksi tapahtui. Mitkä asiat vaikuttivat tapahtuneeseen? Mieti, mitä olisi voinut tehdä toisella tavalla ja mitä siitä olisi seurannut? Pohdinnan avulla muodostat uuden käsityksen, teorian aiheesta. Uusi ja vanha tieto yhdistyvät.

    Reflektoinnin tuloksena sinulle syntyy uusi ymmärrys asiasta, uusi toimintatapa tai yms.

  4. Uuden teorian testaaminen. Uutta teoriaa, käsitystä tai toimintatapaa testataan käytännössä. Näin alkaa uusi oppimissykli                 

Projektityöskentelyn pohdinnasta ohjeita kohdasta Arviointi


PROJre4.gif

Päivitetty 23.8.2018

projektityokalut_sisalto.jpg