Raportointi

 
Projektin kulku koostetaan projekti "mappiin". Projektimapin kokoaminen aloitetaan heti projektin alusta lähtien. Projektipäällikkö vastaa usean henkilön projekteissa projektimapin tekemisestä.

Hyvä käytäntö on kerätä kaikki projektiin liittyvä materiaali työkansioon. Projektin päättyessä tästä työkansion materiaalista kootaan eteenpäin luovutettava projektimappi, joka on järjestelmällinen ja siistitty versio projektin elinkaaresta. Projektissa sovitaan ohjaavan opettajan kanssa, missä laajuudessa projektimappi tehdään.

Esimerkki projektikansion sisällöstä

 1. Ajanseurantalomake
 2. Toimeksiantosopimus, salassapitosopimukset, muut sopimukset
 3. Mahdolliset tarkennetut projektisuunnitelmat, tutkimussuunnitelmat
 4. Kokousasiakirjat, muistiot, toimenpidelista
 5. Mahdolliset väliraportit
 6. Mahdolliset talouden seurantatiedot
 7. Tuotokset (esim. tutkimusraportit, tehdyt markkinointimateriaalit, messu/tapahtumadokumentit)
 8. Muu materiaali (lähetetyt kirjeet, muu viestintämateriaali, arviointilomakkeet, ohjelmat ...
 9. Projektiraportti, projektipäiväkirjat
 10. Projektiesseet, oman oppimisen arviointilomakkeet
 11. Arvioinnit 

 

Projektiraportissa arvioidaan ryhmän toimintaa ja oppimista (ks. ryhmän toiminnan arviointi). Jokainen projektiryhmäläinen arvioi lisäksi omaa oppimista.

Projektin lopussa viimeistellään ja arkistoidaan kaikki projektiin liittyvät dokumentit. Projektisihteeri kerää projektiin liittyvän aineiston. Ohjaava opettaja säilyttää projektikansiot ja tuotokset ottaen huomioon niiden luottamuksellisuuden. Julkiset projektit ovat muiden opiskelijoiden nähtävillä ja uudet opiskelijat voivat tutustua niihin sekä ottaa oppia niistä omiin projekteihinsa. 

Projektidokumentaatio tallennetaan useassa tapauksessa Moodleoppimisalustalle tai Workspacesivustolle projektisivusto.pdf.

projektityokalut_sisalto.jpg