(sivua ei ole julkaistu)

Oppimistavoitteet

 
Miten asetan tavoitteeni? Miettiessäsi oppimisprojektin tavoitteita, voit pohtia seuraavia asioita:

 1. Omat kyvyt ja osaamisen kartoitus.
  Mikä on lähtötasoni? Mitä jo osaan? Missä olen hyvä? Missä minun tulisi kehittyä?
   
 2. Oppiminen.
  Mitä haluan oppia ja osata? (oppiminen voi liittyä mm. sisällöllisiin eli tiedollisiin asioihin, taitoihin, tiimityöhön, verkostoitumiseen tai projektityömenetelmän oppimiseen)
   
 3. Perustelujen pohdinta.
  Miksi haluan oppia? Miten voin hyödyntää oppimaani?
    
 4. Omien resurssien ja strategioiden erittely.
  Miten paljon aikaa minulla on käytössä projektiin? Mitä samanaikaisia tehtäviä minulla on? Miten aion oppia?
   
 5. Tavoitteiden saavuttamisen ”mittaaminen”.
  Miten voin arvioida tai näyttää saavuttaneeni tavoitteeni?
   

Oppimisprojektien tavoitteet voivat liittyä tiedon hallintaan ja ymmärtämiseen. Kuitenkaan tavoitteet eivät ole vain tiedollisia vaan tavoitteet voivat liittyä myös soveltamiseen eli taitoihin, asenteisiin tai arvoihin. Yleensä tavoitteet sisältävät useampia edellä mainituista tavoitetyypeistä. (Vesterinen 2002.)

 

Päivitetty 20.8.2018

projektityokalut_sisalto.jpg