Oppimisprojektit toimeksiantajan näkökulmasta

 
Projektin toimeksiantaja voi hyötyä oppimisprojekteista monesta näkökulmasta:

 • Rekrytointikanava.  Myöhemmin työnantaja voi rekrytoida projektiryhmäläisen työntekijäkseen.

 • Sitoutumattomuus. Työnantaja ei ole sitoutunut projektia pidempään työsuhteeseen.

 • Imago. Yritykset parantavat omaa imagoaan tarjoamalla projekteja.

 • Taloudellinen hyöty. Projektiopiskelijat ovat halpaa työvoimaa.

 • Ajan säästö. Opiskelijaprojektien kautta saa työvoimaa ja osaamista käyttöön usein nopeasti ja joustavasti.

 • Taistelu ukkoutumista vastaan. Opiskelijoiden kautta voi uudistaa työvoimaa.

 • Tunnettavuus. Projektiaihion tarjoaminen voi toimia markkinointikeinona.

 • Yhteiskunnallinen näkökulma. Ammatillisen kehittymisen tarjoaminen projektien avulla.

 • Verkosto. Harjoittelupaikkojen avulla verkostot vahvistuvat ammattikorkeakouluun ja opiskelijoihin.

 • Ammattikulttuurin levittäminen. Yrityksen oman ammattikulttuurin levittäminen.

 • Uusien ideoiden ja viimeisen tiedon välittyminen. Harjoittelijoilla voi olla uudempaa tietoa kuin työyhteisön muilla jäsenillä. Opiskelijoiden avulla voidaan uudistaa myös vanhanaikaisesti tai muuten puutteellisesti hoidettuja asioita.

 • Kimmoke kehittämistoiminnan käynnistämiselle. Oppimisprojektit voivat olla lähtösysäys asioiden uudelle tarkastelulle, pohdinnalle ja kehittämistyölle. Myös työpaikkojen oppimiskulttuuri, työtä kehittävä ote ja yhteistoiminnallisuus kehittyvät samalla, kun opiskelijaa ohjataan, perehdytetään ja neuvotaan.
projektityokalut_sisalto.jpg