Oppimisprojektit opettajan näkökulmasta

 
Myös opettajat hyötyvät oppimisprojekteita. He saavat mm.

  • uusia yhteyksiä ja verkostoja

  • uusia kokemuksia

  • vuorovaikutusta työelämän kanssa

  • ideoita oman työn kehittämiseen  

  • motivaatiota työssä jaksamiseen
projektityokalut_sisalto.jpg