Hyödyt

 
Opiskelija
Ohjaava opettaja
Toimeksiantaja

Oppimisprojektit toteutetaan kiinteässä yhteistyössä opiskelijan, työelämän ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Oppimisprojektien päätavoite on kehittää opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Myös muut toimijat hyötyvät yhteistyöstä. Tutustu yllä olevien linkkien kautta oppimisprojekteihin eri toimijoiden näkökulmista.

Katso video hyödyistä.

PROJhy2.gif

projektityokalut_sisalto.jpg