Etusivu / fi / Opiskelijalle / Projektityökalut / Oppimisprojektit / Ajanseuranta ja opintopisteet

Ajanseuranta ja opintopisteet

Opiskelija seuraa ajankäyttöään ja siihen liittyvää työpanosta ajanseurantalomakkeen avulla. Yksi opintopiste on noin 27 tuntia työtä eli esim. 3 opintopisteen projekti tarkoittaa 81 tuntia työtä.

Projektipäiväkirjaa täytetään koko ajan työskentelyn rinnalla. Siihen merkitään kullekin riville työskentelyn päivämäärä, tehdyt työtunnit sekä työtehtävät mahdollisimman tarkasti, mutta napakasti. Työpanokseen kuuluu mm. seuraavat asiat:

  • tausta-aineiston hankkiminen ja siihen tutustuminen

  • suunnitelmien ja tehtävien tekeminen

  • projektin toteuttaminen

  • aktiivinen osallistuminen kokouksiin

  • oman oppimisen arviointi sekä

  • projektin arviointi.

Projektin päättyessä projektipäiväkirjan hyväksyy ohjaava opettaja.

Jotta opiskelija saa opintosuorituksen rekisteriinsä, hänen tulee olla toimittanut kaikki sovitut dokumentit projektityöskentelystä. Näitä ovat mm.

  • ajanseurantalomake

  • oman oppimisen arviointilomake  
  • essee ohjaavan opettajan kanssa sovitusta aiheesta tai muu teorian ja kokemuksen yhdistämismenetelmä.  

Ajanseurantalomake.xlsx

 
Projektityötuntien laskeminen

Yksi projektitunti tarkoittaa 60 minuuttia työskentelyä. Vajaat tunnit merkitään puolen työtunnin tarkkuudella. Keskustele ajanseurannan merkitsemisestä ohjaavan opettajan kanssa.  

 
projektityokalut_sisalto.jpg