Etusivu / fi / Opiskelijalle / Projektityökalut / Lähdeluettelo

Lähdeluettelo

Kajaanin Ammattikorkeakoulussa käytetään APA 6 tai tekniikan koulutuksissa Vancouver -mallia lähdeluettelossa ja viittauksissa.

Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. (2012). Kotila, H. ja Mäki, K. (toim.)  Edita

Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. WSOYpro

Pelin, R. (2009). Projektinhallinnan käsikirja. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin

projektityokalut_sisalto.jpg