Työskentelyohjeita portfolion työstämiseen

 
1. Tavoitteiden määrittely ja työskentelyn suunnittelu
2. Työskentely ja materiaalin keruu
3. Näyteportfolion kokoaminen ja itsearviointi
4. Ulkoinen arviointi

Opinnollistamisessa (työssä opittavan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) portfolion sisällöstä ja muista näytöistä sovitaan etukäteen.  

1) Tavoitteiden määrittely ja työskentelyn suunnittelu

 • Tutustu annettuihin ohjeistuksiin, tavoitteisiin ja vaatimuksiin (tarkka muoto, rakenne). Portfolion sisältö määräytyy tavoitteista käsin.  Voit asettaa itsellesi myös yksilölliset tavoitteet.

 • Suunnittele  portfoliotyöskentelysi.  Apuna voit käyttää seuraavia kysymyksiä: 

 • Mitä tiedän jo ennestään aiheesta?

 • Mitä pitäisi oppia ja missä ajassa?

 • Millaisen portfolion haluaisin tehdä ja mitä sen avulla oppia?

 • Millaisia asioita haluaisin portfolion sisältävän? Miksi?

 • Mitä haluaisin valitun aineiston kertovan itsestäni ja omasta toiminnasta?

 • Mistä ja miten voisin hankkia palautetta oman arvioinnin ja reflektion tueksi?

 • Millaisessa muodossa haluaisin oman portfolioni toteuttaa?

 • Miten aion edetä portfoliotyöskentelyssä ja millä aikataululla?

 • Mistä tiedän, että portfoliotyöskentely on onnistunut kohdallani?  

2) Työskentely ja materiaalin keruu

 • Muista työskentelyn prosessiluonne. Taltioi jatkuvasti omaa oppimistasi. Tärkeää on, että kaikissa materiaaleissa on myös päivämäärät kirjoitettuna. Portfolio ei rajaudu pelkästään opiskeluun, vaan esimerkiksi harrastuksilla ja luottamustoimilla voi olla merkitystä. Kaikki opiskelun aikana tehty persoonaa ja osaamista kehittävä työ tai toiminta on omien valmiuksien kannalta olennaista. 

 • Etsi itsenäisesti tietoa eri tietolähteistä. Pidä silmät ja korvat auki seuratessasi uutisia ja lukiessasi lehtiä. 

 • Vertaa keräämääsi aineistoa tavoitteisiin - vastaako kerätty materiaali tavoitteita? 

 • Tarkastele kerättyä aineistoa kriittisesti, reflektoi ja arvioi prosessin edetessä, ei vain lopussa.    

3) Näyteportfolion kokoaminen ja itsearviointi

 • Valitse parhaat palat kehityksestäsi ja oppimisestasi. Kun kokoat ja valikoit materiaalia näyteportfolioon, pidä mielessäsi työskentelyn tavoitteet. Perustele valintasi. 

 • Muista, että keskeistä ei ole ulkoinen muoto vaan tuottamis-, valikointi ja arviointiprosessi. 

 • Arvioi omaa työskentelyäsi ja aikaansaamaasi tuotosta. Apuna voit käyttää valmiita kysymyksiä. Liitä itsearviointi näyteportfolioosi.    

4) Ulkoinen arviointi

 • Kun olet koonnut näyteportfolion, palauta se opettajalle arvioitavaksi. Yleiset arvioinnin kriteerit ovat nähtävissä kohdassa ulkoinen arviointi.

 

oppimisprosessi__sisalto.jpg