Esimerkkejä

 
Portfolio on aina yksilöllinen ja persoonallinen kokonaisuus. Mitään yleistä sisällysluetteloa työlle ei voi antaa. Ohessa sisällysluettelon esimerkkejä kahdesta erilaisesta portfoliosta.

--------------------

1 Johdanto
2 Työskentelysuunnitelma
3 Luentopäiväkirja
4 Miellekartta kurssikirjallisuudesta
5 Lehtiartikkelit ja omat kommentit
6 Ryhmädynamiikka-analyysi
   6.1 Video ryhmätilanteesta
   6.2 Ryhmätilanteen analyysi
7 Itsearviointi
Lähteet
Liitteet

---------------------

1 Tervetuloa
2 Minä ja ympäristö
3 Luentopäiväkirja
4 Tehtävät
   4.1 Tehtävä 1
   4.2 Tehtävä 2
   4.3 Tehtävä 3
5 Ympäristöön liittyvät uutiset mediassa
6 Oman oppimisen ja työskentelyn arviointioppimisprosessi__sisalto.jpg