Työskentelyohjeita luentopäiväkirjan työstämiseen

 
Luentopäiväkirjan tekemistä auttavia kysymyksiä

Luentopäiväkirjan tekemistä kirjoittamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

      Pohdintoja ennen opintojakson alkua:

 • Millainen ennakkokäsitys minulla on tulevista opinnoista?

 • Mitä odotan tulevilta opinnoilta?

 • Onko minulla kokemuksia asian hyödyntämisestä aikaisemmin esim. työssäni tai aikaisemmissa opiskeluissani?  Jos on, niin millaisia?

 • Mitkä ovat tavoitteeni? Mitä haluan oppia tällä jaksolla?

 • Mitä tiedän jo aiheesta?

      Luennon pohdinta:

 • Mikä oli luennon keskeinen sanoma?

 • Mitä opin tällä luennolla?

 • Mikä oli minulle täysin uutta?

 • Mikä oli mielestäni merkittävintä tällä luennolla?

 • Muuttuivatko tähänastiset käsitykseni asiasta?

 • Mitä en oikein ymmärtänyt?

 • Miten voin hyödyntää tämän luennon antia?

 • Miten voisin kehittää luennon keskeisiä ideoita?

 • Mikä kiinnosti eniten? Miksi?

oppimisprosessi__sisalto.jpg