Muotoseikat

 
Luentopäiväkirjassa on syytä noudattaa opinnäytetyön ohjeistusta. Kansilehdessä tulee olla tekijän nimi, otsikko (opintojaksonnimi), vastaanottavan opettajan nimi ja päiväys. Luentopäiväkirja on jäsennelty kokonaisuus. Tekstissä on oltava kappalejaot ja otsikot. Luentopäiväkirjaan sisältyvät seuraavat osiot: johdanto, käsittelyosa ja pohdinta.  Siinä tulee olla lähdeviitteet ja lähdeluettelo.

oppimisprosessi__sisalto.jpg