Arviointi

 
Oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla 1 – 5 tai hyväksytty – hylätty/täydennettävä.

Erinomaisessa projektien oppimispäiväkirjassa opiskelija yhdistää syvällisesti ja kriittisesti valitsemansa teoreettisen näkökulman projektin käytännön tekemiseen.

Erinomaisessa luentopäiväkirjassa opiskelija kommentoi syvällisesti ja kriittisesti luentojen olennaisia teemoja, etsii kehittämiskohteita sekä täydentää luentojen sisältöä muulla aineistolla. Perustelut, omaperäisyys ja itsenäinen ajattelukyky ovat olennaisia erinomaisessa työssä.

oppimisprosessi__sisalto.jpg