Etusivu / fi / Opiskelijalle / Oppimisprosessityökalut / Oppimis- ja luentopäiväkirja

Oppimis- ja luentopäiväkirja

Kun oppimis- tai luentopäiväkirjaa käytetään opintojakson suorituksena, noudata sen tekemisessä opintojakson opettajan antamia ohjeita. Päiväkirjan pohjana käytetään KAMKin esseemallipohjaa.

Mikä on oppimispäiväkirja?

Oppimispäiväkirja on oppimisen ja reflektion väline. Sen avulla opiskelija arvioi omaa oppimistaan ja tapaansa oppia ja opiskella.  Oppimispäiväkirjan tarkoitus on kannustaa opiskelijaa pohdiskeluun, tiedon soveltamiseen ja auttaa muodostamaan henkilökohtainen näkökulma opittuun. Oppimispäiväkirjoja voi olla monenlaisia riippuen opittavasta asiasta. Oppimispäiväkirjaa voi käyttää mm. projektioppimisen tai harjoittelun oppimisen tarkastelussa. Siitä käytetään myös erilaisia nimityksiä tilanteesta ja tarpeesta riippuen; puhutaan oppimispäiväkirjasta, harjoittelupäiväkirjasta tai reflektiopäiväkirjasta. Oppimispäiväkirjan teossa voidaan käyttää soveltuvin osin luentopäiväkirjan ohjeistusta.

 
Mikä luentopäiväkirja on?

Luentopäiväkirja on joustava ja yksilöllinen oppimismuoto. Sen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa jäsentämään luennolla käsiteltyä tietoa, tukea opiskelijan oppimisprosessia sekä kehittää opiskelijan kriittistä ja syvällistä ajattelua. Luentopäiväkirja on luentojen ja täydentävän materiaalin pohjalta kirjoitettu luentojen aiheita käsittelevä ja omaa pohdintaa sisältävä kirjallinen tuotos.  Luentopäiväkirja ei siis ole referaatti tai tiivistelmä luennoista. Siinä tarkastellaan ja peilataan luentojen sisältöjä suhteessa omaan tietämykseen ja näkemyksiin.

Luentojen aiheiden käsittelyn lisäksi luentopäiväkirjassa voi osoittaa syventäneensä tietojaan käsitellystä teemasta oheismateriaalin avulla. Myös tiedotusvälineissä esiintyneet ajankohtaiset teemaan liittyviä asioita voi hyödyntää luentopäiväkirjassa. Luentopäiväkirja voi olla hyvin monimuotoinen, eikä tiukkoja rajoituksia sisällölle ole. Päiväkirja saa olla tekijänsä näköinen.

oppimisprosessi__sisalto.jpg