Lähteitä ja kirjallisuutta

Tällä sivulla on luettelo kirjoista, joista voit saada uusia ajatuksia ja intoa oppimiseen ja työsi kehittämiseen.
 
Innostu kirjoista Facebook-sivulla voit myös kertoa omat lukuvinkkisi, tässä linkki:Älä tyydy pelkästään valmiisiin kirjaluetteloihin, tee omat lukulistasi! Ota Kajakista eli Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjaston aineistotietokannasta ja etsi itse kirjoja, tässä linkki:

KAJAKKI Tarkennettu haku

Käytä hakusanoina sanojen perusmuotoja, kuten  innovaatiot, innovatiivisuus, tuotteistus, oppiminen, elämän hallinta, sosiaaliset taidot, tiimityö, johtaminen, itsetuntemus jne.

Ammattikorkeakoulun kirjastosta löydät myös kaunokirjallisuutta ja elämäkertoja, kokeile hakusanoja 820/89 tai 929.


Tekemällä oppiminen, tiimityö:

Isoherranen, K. 2008. Enemmän yhdessä, moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY.

Jalava, U. & Vikman, A. 2003. Työ ja oppiminen yrityksissä – Ongelmista ratkaisuihin. Helsinki: WSOY.

Leinonen, N. 2002. Tiimiakatemia : tositarina tekemällä oppivasta yhteisöstä.

Salakari, H. 2007. Taitojen opetus. Eduskills Consultions.

Peltonen, E. 2009. Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa :vertaileva tutkimus. Väitöskirja.  Kuopio: Kuopion yliopisto.

Yhdessä tekemällä : 11 tapaa linkittää T&K ja oppiminen. 2010.  Toim. Toivola. T.


Oppiminen, ohjaaminen:

Dryden, G. & Vos, J. 2002. Oppimisen vallankumous. Helsinki: Tietosanoma Oy.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY.

Husu, J., & Jyrhämä, R. (toim.). 2006. Suoraa puhetta. Kollegiaalisesti opetuksesta ja kasvatuksesta. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Kyrö, P. & Ripatti, A. 2006. Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia. Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto.

Laine, T. & Malinen, A. 2009. Elävä peilisali – Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Metz, P. K. 2010. Oppimisen Tao: Uusia näkemyksiä oppimiseen ja opettamiseen.

Murphy, J. 1994. Alitajuntasi voima. Vantaa: Pelquin.

Ojanen, M. 2008. Kaswu™ – opettaminen on myymistä ja myyminen opettamista. Helsinki


Johtaminen:


Aaltonen, T. 2007. Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito. Helsinki: Kirjapaja.

Badaracco, J. 2007. Pääroolissa johtaja : kaunokirjallisuuden näkökulmia johtamiseen.

Gahmberg, H.1996. Johtaja, ihminen, kulttuuri : puheita ja pohdintoja.

Haapalainen, I.2005 Jämäkkä esimies vaikeiden työsuhdeasioiden ratkaisijana.

Hirvikorpi, H.1999. Monessa liemessä keitetyt : johtamisen a la carte.

Huuhka, M. 2005.  Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen.

Kaski, S. & Kiander, T.  Tunnejohtajuus.  

Kostamo, E.2004.Suomalainen johtajuus : rohkeus olla omintakeinen.

Lehti, M. 2011. Lupa johtaa : persoonallisia tarinoita.

Perkka-Jortikka, K. 2005. Kasva tosi johtajaksi.

Vuori, J-P. 2011. Kasvun paikka.


Nettilähteitä:

Kupikas, P. 2000. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-Mäkinen, P. 2004. Verkkotutor. Saatavissa www-muodossa http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/

Opetushallitus. 2004. Portfolio. Saatavissa www-muodossa http://www.edu.fi/oppimateriaalit/portfolioy/

Opiskeliohjeita Turun yliopiston opiskelijoille. Saatavilla http://www.oppiminen.utu.fi/

Yhdessä oppiminen. Saatavilla http://yle.fi/vintti/ylae.fi/opettajatv/opettajatv.yle.fi/teemat/aine/724/727.htm

 

oppimisprosessi__sisalto.jpg