Vakioasettelu

Asiakirjan vakioasettelua käytetään työelämän asiakirjatyyppisissä teksteissä, kuten raporteissa ja pöytäkirjoissa. Opintoihin liittyvissä projektitöiden dokumentoinnissa sovelletaan Kajaanin ammattikorkeakoulun asetteluohjeita, ellei toisin ole sovittu.

 
Vakioasettelun standardit

Standardi on lyhyesti sanottuna toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu. Standardeja käytetään yhteensopivuuden, turvallisuuden ja laadun takaamiseen sekä säästöjen aikaansaamiseen. Standardit helpottavat kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

Asiakirjojen asettelun standardeilla pyritään siihen, että tiedot ovat vakiopaikoilla ja mitoitus on yhtenäinen. Tämä helpottaa asiakirjojen käytettävyyttä. SFS-standardi on Suomen Standardisoimisliiton SFS ry:n vahvistama standardi.

Opiskelijoiden valmiiden mallipohjien asetteluissa on käytetty SFS eKäsikirja 503 Toimiston asiakirjat ja standardit -koosteen (2008) SFS 2487 Asiakirjan tekstin asettelu ja tunnistetiedot -standardia (2007).