Liikeasiakirjat

 

Tavallinen tapa hoitaa kaupankäyntiä myyjän ja ostajan välillä on kirjeenvaihto. Kirjeenvaihtoa käydään usein myös kasvokkain käytävän kaupankäynnin tukena. Kaupankäynnin viestintä on taloudellista ja yksitulkinnaista. Kauppakirjeet kirjoitetaan vakiintuneeseen muotoon.

Alla löydät tietoa liikeasiakirjoista sekä esimerkkikirjeet (otsikkolinkit), joita voit muokata oman tarpeesi mukaan. Muista tallentaa muokkaamasi dokumentit.

 
Tarjouspyyntö (.docx)

Tarjouspyynnössä pyydetään myyjältä tuotetta tai palvelua. Tarjouspyyntö lähetetään usein monelle myyjälle. Tarjouspyyntö ei velvoita ostamaan. Tarjouspyynnössä tulee mahdollisimman tarkasti määritellä, millaisia tuotteita, minkä laatuisia ja kuinka suuren määrän ostaja tarvitsee sekä milloin tuotteiden tulee olla asiakkaalla. Tarjouspyynnössä tulee olla tieto, milloin tarjoukseen on viimeistään vastattava.  

 
Tarjous (.docx)  

Tarjous on myyjää juridisesti sitova asiakirja. Tarjouksen tekijä on velvollinen myymään tuotteet tarjouksen ehdoilla. Tuotetiedot kerrotaan yksityiskohtaisesti. Tarjouksen mukana voi lähettää esitteitä, kuvia ja näytteitä. Tarjouksessa tulee ilmetä tuotteiden määrä, laatu, yksikkö- ja yhteishinnat sekä pakkaus. Lisäksi tarjouksessa tulee ilmetä, sisältyykö arvonlisävero hintoihin. Tarjouksessa tulee käydä selville toimitusaika ja -ehto, maksuehdot sekä tarjouksen voimassaoloaika.

 
Tilaus (.docx)

Tilaus on juridisesti sitova asiakirja. Tilaus on tarjouksen mukainen ja sen sisältö noudattelee tarjouksen sisältöä. Tilauksessa toistetaan tuotteita koskevat tiedot, kuten tuotteiden yksikkö- ja yhteishinnat, sekä toimitus- ja maksuehdot.

 
Myynnin vahvistus (.docx) 

Myynnin vahvistus on sisällöltään ja rakenteeltaan samanlainen kuin tilaus. Myynnin vahvistusta käytetään mm., kun tilaus on tehty puhelimitse.

 
Lasku (.docx) 

Laskussa eritellään kaikki tuotteisiin liittyvät tiedot, veroton ja verollinen yksikkö- ja yhteishinta tai muulla tavalla arvonlisäveron osuus selkeästi mainittuna sekä muut kustannuserät. Erikoisalennukset tulee myös kirjata laskelmaan. Kuitenkaan käteisalennusta ei tule ottaa laskelmassa huomioon. Laskussa ei yleensä ole allekirjoitusta. Pankkitietoja ei tule unohtaa laskusta.

kirjoittamisen_sisalto.jpg