Täältä löydät Kamkin APA6-ohjeet.

Lähdeluettelo

Holopainen, T. & Turtia P. (2003). Assistentti. Helsinki: Yrityskirjat Oy.

Kirjoitusviestintä. Kielijelppi akateemiseen viestintään. N.d. Helsingin yliopiston kielikeskus. Saatavilla 3.1.2018 http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta.

Mikkola, O. N.d. Kirjoittaminen prosessina. Oulun Yliopisto.  Saatavilla 3.1.2018 https://wiki.oulu.fi/download/attachments/8294497/Kirjoittaminen%20prosessina.pdf?version=1&modificationDate=1239087277000&api=v2

Toimiston asiakirjat. 2007. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. Lisätietoa http://www.sfs.fi.

Verkkoviestintä. Kielijelppi akateemiseen viestintään. n.d. Helsingin yliopiston kielikeskus. Saatavilla 4.1.2018 http://www.kielijelppi.fi/verkkoviestinta.

 

business.jpg