Lähdeluettelo

 
Holopainen, T. & Turtia P. 2003. Assistentti. Helsinki: Yrityskirjat Oy.

Kirjoitusviestintä. Kielijelppi akateemiseen viestintään. n.d. Helsingin yliopiston kielikeskus. Saataville http://www.kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta.

Mikkola, O. n.d. Kirjoittaminen prosessina. Oulun Yliopisto.  Saatavilla https://wiki.oulu.fi/download/attachments/8294497/Kirjoittaminen%20prosessina.pdf?version=1&modificationDate=1239087277000&api=v2

Toimiston asiakirjat. 2007. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto. Lisätietoa http://www.sfs.fi.

Verkkoviestintä. Kielijelppi akateemiseen viestintään. n.d. Helsingin yliopiston kielikeskus. Saatavilla http://www.kielijelppi.fi/verkkoviestinta.

business.jpg