Kokousasiakirjat

 
Kokousasiakirjat ovat päätöksien tallentamisen ja tiedottamisen näkökulmista hyödyllisiä. Kokousasiakirjoja on hyvä käyttää kaikissa kokouksissa ja palavereissa.

Alla on Word-muodossa olevat mallit asiakirjoista. Voit muokata niitä tarpeesi mukaan.

1. Kokouskutsu (.docx)

(sis. esityslista) Yleinen käytäntö on kirjoittaa esityslista jo kokouskutsuun. Esityslista laaditaan kokoukseen silloin, kun varsinaisessa kokouskutsussa ei ole kirjattu käsiteltäviä asioita.

2. Kokouksen pöytäkirja (.docx)

Pöytäkirja on juridisesti pätevä asiakirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka täytyy todistaa oikeaksi.

3. Muistio (.docx)

Muistio on pöytäkirjan muotoinen, mutta sisällöltään suppeampi asiakirja. Sen allekirjoittaa kokouksen sihteeri. Siihen kirjataan kokouksen läsnäolijat, sovitut päätökset ja toimintatavat sekä näihin liittyvät vastuut.

4. Pöytäkirjanote

Pöytäkirjanote voidaan ottaa pöytäkirjasta, joka on hyväksytty ja tarkastettu. Otteessa on pöytäkirjan tunniste- ja johdanto-osan tiedot, pykälä, jota asia koskee sekä allekirjoitus- ja tarkastusosan tiedot. Otteeseen ei tule omakätisiä allekirjoituksia, vaan niiden tilalle kirjoitetaan nimet koneella suuraakkosin. Puuttuvien pykälien kohdalle merkitään kaksi yhdysviivaa.

meeting.jpg