Ajatteluhatut

 
Kuuden hatun menetelmällä (De Bono) voi lähestyä hyvin monenlaisia ongelmia. Hattuja voi käyttää opinnäytetyön ideoinnissa, raporttien ja esseiden kirjoittamisessa, kokemuksen pohtimisessa ja ideoinnissa. Ajattelua tehostamaan voi käyttää hattujen värisiä papereita tai hattuja. Hattuja voidaan käyttää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn tukena.

1. Valkoinen: faktat, luvut, muu data (olevat ja tarvittavat)KIRJav2.gif

 • Mitä tietoa minulla on aiheesta?

 • Mitä tietoa tarvitsen?

 • Kuinka saan tarvitsemani tiedon?

2. Punainen: tunteet, arvotKIRJav3.gif

 • Minkälaisia tunteita asia/idea minussa herättää?

 • Millaisia arvoja ja arvostuksia siihen liittyy?

3. Musta: seuraukset, arviointi, negatiiviset puoletKIRJav4.gif

 • Mitä huonoja puolia asialla/idealla on?

 • Mitkä ovat seuraukset?

 • Mitä täytyy ottaa huomioon?

4. Keltainen: hyödyt, hyvät puolet, positiivisuusKIRJav5.gif

 • Mitkä ovat asian/idean hyödyt ja edut?

 • Mitä hyviä puolia asialla/idealla on?

 • Mitä arvoja asiaan/ideaan liittyy?

 • Kuinka voin saavuttaa ne?

5. Vihreä: uudet ideat ja näkökulmat, luovuus, mahdollisuudetKIRJav6.gif

 • Onko olemassa muita ideoita tai vaihtoehtoja?

 • Millä tavoin asian voisi selittää?

 • Voisinko tehdä tämän asian toisin? Miten?

6. Sininen: kokonaiskuva, ajatusprosessin organisointi ja kontrollointiKIRJav7.gif

 • Kuinka olen lähestynyt asiaa?

 • Kuinka meidän tulisi lähestyä asiaa?

 • Millainen kokonaiskuva minulle muodostui?

 kysymys.jpg