Ulkoasu

 
Opintoihin liittyvät töissä sovelletaan Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön mallipohjan asetteluohjeita, ellei toisin ole sovittu:

 
Tekstin asettelu

  • Vasen reunus 4,3 cm, oikea reunus 1 cm

  • Yläreuna 2 cm, alareuna vähintään 2,5 cm

  • Riviväli 1,5

  • Sivunumero oikeaan yläkulmaan (johdanto-sivulta alkaen numerolla 1)

  • Molempien reunojen tasaus

Fontti 

Tekstin fontti eli kirjasintyyppi tulee olla helppolukuinen ja riittävän kokoinen. Kirjasinkoko tyypistä riippuen tulee olla suosituksen mukainen 10 - 12 pisteen välillä. Opinnäytetyön mallipohjassa on käytetty Arial-fonttia ja koko 11 pt.

Otsikointi

  • Otsikon jälkeen ei tule pistettä

  • Pääluku alkaa aina uudelta sivulta, sivun alusta (mallipohjien tyyleissä valmiina)

  • Alaotsikot ja tekstit kirjoitetaan suoraan kappalevaihdon jälkeen (ilman tyhjiä rivejä -> välitykset huomioitu tyylien välitysasetuksissa) 

Sivunumerointi

Nimiölehteen, tiivistelmään ja sisällysluetteloon ei tule sivunumerointia.

OpariETUS.JPG