Essee

Huomioi esseekirjoitelman ja esseevastauksen ero!

 
Esseevastaus

Esseevastaus on suorasanainen kirjoitettu vastaus annettuun tenttikysymykseen. Sen sisältö muodostuu esitettyyn kysymykseen liittyvästä asiatiedosta.

Vastauksen rakenne etenee loogisesti. Teksti on havainnollista. Kappaleet ja virkkeet on sidottu toisiinsa. Kappaleet eivät sisällä luetteloita.                      

 
Esseekirjoitelma 

= vaativa  ja  arvostettu persoonallinen kirjoitelma

Esseen aiheena voi olla asiatieto, ilmiö tai käsite. Esseitä laaditaan  sekä tenttivastaukseksi että laajemmaksi, monisivuiseksi kirjoitelmaksi.  Essee  on aina suorasanaista, oikeakielistä asiatyyliä. Se etenee täydellisin virkkein ja sen käsittelyosa jakaantuu useaan osaan, jotka muodostavat omia kappaleita tai omia lukuja.

Kokonaisrakenne määräytyy aineiston pohjalta. Sisältö on kirjoittamisen lähtökohtana. Sen vuoksi on välttämätöntä hallita aineistonsa, jotta pystyy esittelemään sen  selkeästi lukijalle.  Hyvään aineiston hallintaan kuuluu se, että osaa valita tekstiin olennaiset ja keskeiset seikat.

Essee ei ole juhlava kirjoituslaji, mutta hyvä essee on selkeää, tiivistä ja havainnollista. Se ei kuitenkaan  sulje pois  persoonallisuutta tekstistä.  Esseen laatija ei voi ammentaa sanottavaansa mistään valmiina, vaan hänen on itse pohdittava, mitä haluaa sanoa ja sitten sanottava se.

Essee ei ole uutinen, vaan vanhankin asian voi esittää uudella tavalla. Essee ei ole myöskään raportti tai tieteellinen artikkeli, vaan henkilökohtaisen näkemyksen ja tiedon esitys. Lukija on useimmiten kiinnostunut tietämään, mitä juuri tämä kirjoittaja  tästä asiasta haluaa ilmaista. Sisällön yleispätevää faktaluetteloa ei siis voi laatia eikä sitä tarvitakaan.

Essee

  • kertoo ja kuvailee

  • päättelee ja  pohtii

  • yleistää ja valaisee tarvittaessa asiaa esimerkein.

Essee on näkemystä ja uskallusta ilmaista asia kiinnostavasta näkökulmasta. On hyvä miettiä ensin, mistä aloittaa ja mihin lopettaa niin, että alku ja loppu muodostavat kauniin yhteyden.

Esseekirjoitelman ulkomuoto noudattelee tutkimusraportin osioita:

  • kansilehti ja sisällysluettelo

  • asiasisältö tarvittavine lukuineen

  • päätelmät ja mahdolliset lähdeviittaukset.

Esseetekstiä käytetään paitsi tiedonsiirtoon myös ajatusten kehittelyyn, näkökulmain muotoiluun ja uuden luomiseen. Essee – toisin kuin raportti ja referaatti – on täysin henkilökohtainen kirjoitelma

Kirjoittaessasi esseetä voit käyttää oikealla olevaa KAMKin mallipohjaa, johon on vakioitu tiettyjä asettelu yms. asioita. Mallipohja vastaa Kajaanin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeistusta.