Tarkistuslista

  • Osallistu kirjaston tiedonhakukoulutukseen (Tiedonhankintakoulutus opinnäytetyötä tekeville).
  • Palauta tiedonhankintatehtävä kirjastoon.
  • Laadi opinnäytetyösuunnitelma – muista myös ohjeen mukaiset liitteet suunnitelmaan.
  • Hyväksytä suunnitelmasi työn ohjaajalla ja toimeksiantajalla.
  • Osallistu suunnitelman esitysseminaariin (ks. tarkemmin alan ohjeet).