Tarkistuslista

 • Tee Urkund-tarkistus.
 • Luovuta työ tarkastettavaksi ohjaavalle opettajalle.
 • Kirjoita Abstract ja hyväksytä se englannin kielen tarkastajalla.
 • Osallistu valmiin työn esitysseminaariin.
 • Toimita työsi lopulliseen arviointiin ohjaavalle opettajalle.
  • Tarkista ennen arviointiin jättämistä, että raportti on kaikilta osin ohjeistuksen mukainen.
 • Tallenna työ Theseukseen pdf-muodossa ja toimita myös paperinen irtolehtiversio arkistointia varten opintotoimistoon.
 • Ilmoittaudu kypsyysnäytteeseen uusintatenttiohjeiden mukaisesti.
 • Toimita arviointilomake työn toimeksiantajalle.
 • Palauta työn itsearviointilomake.
 • Tee tutkintotodistuspyyntö opintotoimistoon.