Opiskelijan tarkistuslista

 

  • Etsi ammattialaasi liittyvä kiinnostava, ajankohtainen, työelämälähtöinen opinnäytetyön aihe
    (työpaikalta, harjoittelupaikasta, harrastustoimintaasi liittyen, aihepankista) .
  • Täytä aiheanalyysilomake ja lähetä se opinnäytetöitä koordinoivalle opettajalle.
    • Koordinoiva opettaja nimeää työlle ohjaajan.
  • Perehdy alustavasti aihealuetta koskevaan kirjallisuuteen.
  • Tee toimeksiantosopimus.
  • Toimita kopio toimeksiantosopimuksesta työsi ohjaavalle opettajalle.