Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelu KAMKissa / Harjoittelu / Liikunnanohjaajat

Harjoittelu liikunnanohjaajakoulutuksessa

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija liikunnanohjaajan keskeisiin työtehtäviin sekä osaamisen soveltaminen ja syventäminen työelämässä. Tavoitteena on myös verkostoituminen liikunta-alan toimijoihin. Opiskelijalle suunnatut yksityiskohtaiset harjoitteluohjeet löytyvät DevMoodlesta (vaatii kirjautumisen).

Harjoittelujaksot 

Liikunnanohjaajakoulutuksessa on kaksi harjoittelua:

Orientoivan harjoittelun laajuus on 12 opintopistettä ja kesto käytännössä kahdeksan (8) kalenteriviikkoa. Harjoittelu ajoittuu toisen lukuvuoden kevääseen. Harjoittelun tavoitteena on tutustua harjoittelupaikan toiminta-ajatukseen, hallintoon ja tehtävien sisältöön sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikuntaa ohjattuna erilaisille ryhmille.

Syventävän harjoittelun laajuus on 18 opintopistettä ja kesto käytännössä 12 kalenteriviikkoa. Harjoittelu ajoittuu viimeiseen lukukauteen. Harjoittelun tavoitteena on syventää osaamista liikunta-alan toiminnasta ja kehittää työtä sekä toimintaympäristöä.

Harjoittelun työaika, palkkaus ja harjoittelusopimus

Harjoittelussa noudatetaan kyseisen alan työehtosopimuksen määräämiä työaikoja. Opiskelija raportoi työtään harjoittelun aikana pitämällä päiväkirjaa viikkokohtaisesti. Vaadittaessa opiskelijan tulee selvittää tehdyt työtunnit ohjaavalle opettajalle.

Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Palkkaus on opiskelijan ja työnantajan neuvoteltavissa oleva asia. Jos opiskelijalle maksetaan harjoittelusta palkkaa, työnantaja ja opiskelija solmivat työsopimuksen. Tällöin opiskelija on työsuhteessa työnantajaan ja työpaikan vakuutuksen piirissä.        

Harjoittelusta tehdään aina kirjallinen harjoittelusopimus. Opiskelija sopii itse harjoittelun palkallisuudesta työnantajansa kanssa. Huomioithan, että vaikka työnantaja ja opiskelija solmivat työsopimuksen, tulee sen lisäksi tehdä harjoittelusopimus.

Harjoittelusopimusehdot.pdf

Vakuutukset

Se, kenen vakuutuksen alainen opiskelija on harjoittelun aikana, riippuu siitä tehdäänkö harjoittelu työsuhteessa vai ei. Opiskelija on työpaikan vakuutuksen piirissä, jos hän saa harjoitteluajalta palkaa. Tällöin opiskelija rinnastetaan vastuuvakuutuksen osalta harjoittelupaikan työsuhteessa oleviin henkilöihin. Opiskelija on oppilaitoksen vakuutuksen piirissä, jos harjoittelu tehdään pelkästään harjoittelusopimuksella (ei työsuhteessa).

Harjoittelupaikat ja niiden hakeminen

Harjoittelun voi suorittaa kunnan liikunta-/ vapaa-aikatoimessa, terveydenhuollossa, urheiluseurassa, liikunta-alan järjestössä, liikunta-/ matkailualan yrityksessä tai liikunta-alan hankkeessa. Myös ammattikorkeakoulun Myötätuuli on yksi mahdollinen harjoittelupaikka. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikkansa itse. Avoimista harjoittelupaikoista opiskelija saa tietoa työharjoittelusivustolta (KAMK:n työryhmäsivusto).  

Harjoittelua voi suorittaa myös ulkomailla. Lisätietoa kv-harjoittelusta: http://www.kamk.fi/fi/Opiskelijalle/Kansainvalisyys       

 

Lisätietoja

Anne Karhu, harjoittelukoordinaattori, puh. 044 7101 270

Marjukka Turunen, kv-koordinaattori puh. 044 715 7021

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kamk.fi