Kansainvälinen harjoittelija Kajaanin ammattikorkeakoulusta

Tarvitseeko yrityksenne/organisaationne tukea kansainvälistymiseen?

Englanninkielisissä koulutusohjelmissa, joissa voi suorittaa restonomi-, tradenomi- sekä liikunnanohjaajatutkinnon, on osaavia tutkinto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. KAMK:ssa opiskelee suomalaisten opiskelijoiden lisäksi tutkinto-opiskelijoita Euroopan maista, Venäjältä, Aasiasta, Pohjois-Amerikasta, sekä jonkin verran myös Afrikasta. Kansainväliset opiskelijat puhuvat oman äidinkielensä lisäksi englantia, osa myös suomea.

KV-harjoittelija esite (Pdf)

Miksi kannattaa ottaa kansainvälinen harjoittelija?

 • edullinen tapa kansainvälistyä
 • helppo ja turvallinen tapa rekrytoida korkeasti koulutettua kansainvälistä työvoimaa
 • yrityksen kansainvälistymisen tueksi

 

Kansainvälinen osaaja

 • tuo mukanaan kielitaitoa ja kulttuuriosaamista
 • auttaa yritystä laajentamaan kansainvälistä suhdeverkostoaan, asiakaskuntaansa ja palveluitansa
 • voi nopeuttaa yrityksen pääsyä uusille kansainvälisille markkinoille
 • tuo yritykseen uusia ajattelumalleja ja inspiraatiota

 

Yritys voi hyödyntää kv-harjoittelija

 • kansainvälisten asiakkaiden palvelemiseen tai palvelun kehittämiseen
 • kansainvälisten tapahtumien järjestelytehtäviin ja tapahtumissa työskentelyyn
 • kansainvälisen markkinoinnin tehostamiseen
 • viennin aloittamiseen tai kehittämiseen
 • markkinaselvityksen tekemiseen
 • työyhteisön valmiuksien kehittämiseen toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työympäristössä

 

Lisätietoja eri koulutusalojen harjoittelusta: tradenomitrestonomit ja liikunnanohjaajat


TYÖELÄMÄSERTIFIKAATTI

KAMK:n kv-opiskelijat voivat hankkia opinnoissaan tietoja suomalaisen työelämän pelisäännöistä sekä suomalaisesta työlainsäädännöstä. Työelämäsertifikaatin suorittaminen on työnantajille osoitus siitä, että ulkomaalainen harjoittelija on perehtynyt työelämän lainsäädännön avainasioihin. Sertifikaatin avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat helpottaa ulkomaalaisen työntekijöiden rekrytointia sekä tehostaa perehdytystään.

Työelämäsertifikaatin sisällön hallinnan voi todentaa suorittamalla Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämän kokeen. Seuraava materiaali sisältää työelämäsertifikaattikokeen aihealueet suomeksi, englanniksivenäjäksi ja viroksi.