Työllistymisen seuranta

Seuraamme Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden ammattilaisten työllistymistä kyselyjen avulla. Valmistumishetken tilannetta seurataan valtakunnallisella Opala-päättökyselyllä ja työllisyystilannetta 1 - 2 vuoden päästä valmistumisesta työllistymisen seurantakyselyllä. Myös Tilastokeskus seuraa ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymistä.

Opala-päättökysely

Opala-päättökyselyyn vastaavat kaikki Kajaanin AMK:sta ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään amk-tutkintoon valmistuvat henkilöt. Kyselyyn vastataan Asio-opiskelijahallintojärjestelmän kautta samalla kun ammattikorkeakoululle jätetään tutkintotodistuspyyntö.

Päättökysely tehdään kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa ja sen tuloksia käyttää mm. opetus- ja kulttuuriministeriö.
Opala-päättökyselyn tulokset raportoidaan myös erikseen Kajaanin AMK:n osalta vuosittain.

Työllistymisen seurantakysely

Valmistuneiden työllisyystilannetta 1 - 2 vuotta valmistumisen jälkeen seurataan Kajaanin ammattikorkeakoulun omalla seurantakyselyllä. Kysely toteutetaan tällä hetkellä joka toinen vuosi. Seurantakyselyjen tuloksista on kerätty myös listat valmistuneiden tehtävänimikkeistä. 

Tilastokeskuksen sijoittumisseuranta

Tilastokeskus seuraa ammattikorkeakouluista valmistuneiden sijoittumisesta mm. koulutusaloittain, ammattikorkeakouluittain ja maakunnittain. Sieltä on saatavilla myös esim. palkkatietoja. Tilastokeskuksen tiedot julkaistaan muutaman vuoden viiveellä.