Etusivu / fi / Opiskelijalle / Opiskelijapalvelut / Rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoille

Ura- ja rekrytointipalvelut on linkki opiskelijoiden ja työelämän välillä. Välitämme tietoa ja palautetta työelämästä opiskelijoille sekä pyrimme järjestämään mahdollisuuksia työnantajien ja opiskelijoiden välisiin keskusteluihin.

Urasuunnittelu

Urasuunnittelun lähtökohtana olet sinä ja sinun tulevaisuudentoiveesi. Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa ja se on koko opiskelun ja työelämän ajan kestävä prosessi. Tärkeää urasuunnittelussa on oma asenne. Voit käyttää apuna urasuunnittelussasi ammattikorkeakoulujen uraohjaus- ja itsearviointipalvelua: Uraohjaus.net.

Työnhaun lähtökohta on itsetuntemus. On tärkeää tietää, minkälaista osaamista itsellä on ja millaista osaamista tarjoaa työnantajille. Itsetuntemuksen lisäksi sinun on tunnettava työmarkkinat ja oman alan työllisyystilanne, mitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sinulla on. Tutki, mieti, pohdi ja ota selvää sekä laadi konkreettinen toteuttamissuunnitelma, miten toteutat suunnitelman ja pääset päämäärääsi.
Yritystoiminnan aloittaminen on yksi vaihtoehto. Yritystoiminnan voi aloittaa myös sivutoimisena vaikka esimerkiksi opiskelun ohella.

Työpaikkahakemus ja CV/ansioluettelo

Työpaikkahakemuksella tavoittelet kutsua työpaikkahaastatteluun. Hakemuksen tulee siis vakuuttaa työnantaja siitä, että sinulla on osaamista mitä työtehtävässä tarvitaan. 
Katso työpaikkahakemusmalleja täältä. 

Ansioluettelo tai CV liitetään yleensä työpaikkahakemuksen liitteeksi. Koulu- ja työtodistukset, portfoliot yms. liitetään mukaan yleensä vain pyydettäessä.   
Katso CV/ansioluettelomalleja täältä.

Expeditus Novus -rekrytointimessut

Expeditus Novus -rekrytointimessut ovat olleet Kajaanin ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunta KAMOn yhteistyönä järjestämä tapahtuma joiden tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden ja työelämän tapaaminen.

Kuluvana vuonna 2019 ammattikorkeakoulun suunnitelmissa on yhdistää kaksi tapahtumaa, KAMKin Avoimet ovet 2.asteen opiskelijoille ja työelämätapahtuma KAMKissa jo opiskeleville. Tapahtumaa suunnitellaan lokakuun alkuun, viikolle 41.  


Nuorisotakuu Kainuussa

Nuorisotakuu koskee sinua, jos olet alle 25-vuotias nuori tai alle 30-vuotias vastavalmistunut nuori aikuinen. Tutustu rohkeasti eri vaihtoehtoihin, kysy lisää ja ole aktiivinen.   
Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että
• jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon. Katso lisää: TE-palvelut.fi.

Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että
• jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
• tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto.

Klikkaa www.nuorisotakuukainuu.fi -sivustolle: Löydät kalenterit nuorille tärkeistä ajankohdista opiskeluun ja töihin hakemiseen liittyen sekä kattavasti tietoa nuorten palvelujen tarjoajista Kainuun alueella.

KAMKin alumnitoiminta

Kajaanin ammattikorkeakoulusta tutkintoon valmistuneet tai muun pidemmän koulutuksen suorittaneet ovat KAMKin alumneja. Alumnit ovat linkki muuttuvaan työelämään. Kun valmistut, liity alumnitoimintaamme, jolloin
* saat tietoa jatko- sekä täydennyskoulutusmahdollisuuksista,
* voit osallistua alumnitapaamisiin ja verkostoitua eri toimijoiden kanssa,
* voit jakaa osaamistasi opiskeleville vierailemalla luennoitsijana tai tulemalla kertomaan työstäsi opiskelijoille,
* voit toimia opiskelijatöiden toimeksiantajina ja kehittää niiden kautta myös omaa työyhteisöäsi,
* voit antaa palautetta koulutuksen soveltuvuudesta työhön ja vaikuttaa näin koulutuksen kehittämiseen.

Lue lisää alumnitoiminnasta
Ota yhteyttä
Maarit Merimaa-Piirainen
Opintoasiainpäällikkö
maarit.merimaa-piirainen@kamk.fi
044 7101 618