Sairaan- ja terveydenhoitajakoulutus

Taito 2, Ketunpolku 4
sähköposti: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Koulutusjohtaja
Mikko Keränen,  p. 044 7101 620

Vastuuyliopettaja YAMK
Rauni Leinonen, p. 044 7101 223

Opinto-ohjaaja
Riitta Sievänen,  p. 044 7101 262

Opintosihteeri
Marja Haapavaara (Tieto 1), p. 044 7101 133

Hoitotyön opetuksen kehittämisen vastuuhenkilö:

Minna Hökkä, p. 044 715 7078

Harjoittelukoordinaattori
Tiina Poranen, p. 044 7101 260

Kansainvälisten asioiden koordinaattori
Jaana Härkönen, p. 044 7101 028 

Opinnäytetyön vastuuopettaja:

Teija Ravelin, p. 044 7101 273