Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Vaihto-opintojen opintotuki ja työharjoittelu ulkomailla

Vaihto-opintojen opintotuki ja harjoittelu ulkomailla

Ulkomaan vaihtoon lähtevälle voidaan myöntää opintotuki, mikäli ulkomailla suoritettavat opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon. Ulkomailla opiskelun tulee olla päätoimista (vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti).

Opintotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan aina todistus opinnoista / harjoittelusta. Mikäli olet hakenut opintotukea sähköisen asiointipalvelun kautta Kela lähettää amk:lle sähköisen todistuspyynnön, joten sinun ei tarvitse huolehtia kv-todistuksen toimittamisesta Kelalle.
Mikäli ulkomaan jakso ajoittuu kesä-, heinä- tai elokuulle, siihen voi hakea kesäopintotukea. 

Lisätietoja www.kela.fi