Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Sairastuminen opiskeluaikana

Sairastuminen opiskeluaikana

Jos opiskelija sairastuu kesken opintojen, opiskelija voi jäädä sairauslomalle.

Jos sairaus kestää yli 2 kuukautta, opiskelija vaihtaa opintotuen sairauspäivärahaksi.

Tukikuukausia ei kannata kuluttaa, kun opintosuorituksia ei kerry. Edellytyksenä sairauspäivärahan saamiselle on se, että opiskelija kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Vähäinen opiskelu sairauspäivärahalla on mahdollista, jos opiskelijan terveydentila kohentuu päivärahakauden aikana siinä määrin, että hän voi vähäisessä määrässä opiskella. Vähäisellä opiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka on määrältään enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta.