Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Opintotukilautakunta

Opintotukilautakunta

Opintotukilain (345/2004, 9 §) mukaan korkeakoulu asettaa opintotukilautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jonka korkeakoulun hallitus vahvistaa. Ohjesäännössä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitus on asettanut opintotukilautakunnan kokoonpanon toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2017: 

Lautakunnan jäsenet:

Lautakunnan varsinaiset opettajajäsenet ovat opinto-ohjaajia.

Jari Kurtelius, yliopettaja (varalla Eero Soininen, lehtori)
Riitta Sievänen, lehtori (varalla Teija Vainikka, lehtori)
Raija Jormakka, lehtori (varalla Ari Teirilä, lehtori)

KAMOn nimeämät opiskelijajäsenet:
Mari Kemppainen, AMA14S (varalla Toni Lyytikäinen, TTV14SP)
Heidi Manner, SHT15S (varalla Maiju Tolonen, TRT13S)
Hannu Juntunen, AMA14S (varalla Reetta Helenius, TRT13S).

Hallitus on määrännyt puheenjohtajaksi yliopettaja Jari Kurteliuksen ja varapuheenjohtajaksi lehtori Raija Jormakan. Esittelijänä ja sihteerinä toimii Marja Haapavaara (varalla opintosihteeri Marita Karjalainen ).

Opintotukilautakunnan kokoukset keväällä 2017:

10.1.2017, 1.2.2017, 27.2.2017, 20.4.2017

 Seuraavat kokousajat ilmoitetaan myöhemmin.

Lautakunnan kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat tulee toimittaa lautakunnan sihteerille vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta.

Lautakunnan tehtävänä on mm.:

  • hoitaa vuosittain opintojen edistymisen seuranta
  • määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus
  • antaa lausunto, onko opintolainan valtiontakauksen saanut, joka on suorittanut tutkinnon, oikeutettu opintolainavähennykseen
  • antaa lausunto, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää
  •  

Opintotukilautakunnan ohjesääntö