Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki

Opintotukilautakunta

Opintotukilain (345/2004, 9 §) mukaan korkeakoulu asettaa opintotukilautakunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jonka korkeakoulun hallitus vahvistaa. Ohjesäännössä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallitus on asettanut opintotukilautakunnan kokoonpanon toimikaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2017: 

Lautakunnan jäsenet:

Lautakunnan varsinaiset opettajajäsenet ovat opinto-ohjaajia.

Jari Kurtelius, yliopettaja (varalla Eero Soininen, lehtori)
Riitta Sievänen, lehtori (varalla Teija Vainikka, lehtori)
Raija Jormakka, lehtori (varalla Ari Teirilä, lehtori)

KAMOn nimeämät opiskelijajäsenet:
Mari Kemppainen, AMA14S (varalla Toni Lyytikäinen, TTV14SP)
Heidi Manner, SHT15S
Hannu Juntunen, AMA14S

Hallitus on määrännyt puheenjohtajaksi yliopettaja Jari Kurteliuksen ja varapuheenjohtajaksi lehtori Raija Jormakan. Esittelijänä ja sihteerinä toimii Marja Haapavaara (varalla opintosihteeri Marita Karjalainen ).

Opintotukilautakunnan kokoukset syksyllä 2017:

25.8.2017, 21.9.2017, 12.10.2017, 16.11.2017, 12.12.2017

Lautakunnan kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat tulee toimittaa lautakunnan sihteerille vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta.

Lautakunnan tehtävänä on mm.:

  • hoitaa vuosittain opintojen edistymisen seuranta
  • määritellä kesäaikana harjoitettavien opintojen riittävä laajuus
  • antaa lausunto, onko opintolainan valtiontakauksen saanut, joka on suorittanut tutkinnon, oikeutettu opintolainavähennykseen
  • antaa lausunto, voidaanko enimmäisajan opintotukea saaneen opiskelijan opintotukeen oikeuttavaa aikaa pidentää
  •  

Opintotukilautakunnan ohjesääntö