Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Enimmäistukiajan pidennys

Enimmäistukiajan pidennys

Opintotuen enimmäistukiajat:

* 210 opintopisteen tutkinnon enimmäistukiajat, kun ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu
         - ennen 1.8.2014: 42 kk  
         - 1.8.2014 - 31.7.2017 aloittaneilla: 37 kk
         - 1.8.2017 tai sen jälkeen aloittaneilla: 35 kk

* 240 opintopisteen tutkinnon enimmäistukiajat, kun ensimmäiset korkeakouluopinnot on aloitettu
         - ennen 1.8.2014: 46 kk
         - 1.8.2014 - 31.7.2017 aloittaneilla: 41 kk
         - 1.8.2017 tai sen jälkeen aloittaneilla: 39 kk                                  

Opintotukea maksetaan lukuvuosittain 9 kuukauden ajan. Kesäajalle voi saada opintotukea, jos opinnot ovat päätoimisia ja ne ovat osa suoritettavaa tutkintoa (katso opintotuen hakeminen).

Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot ja aloittaa korkeakouluopinnot jossain muussa koulutusohjelmassa (amk tai yliopisto), vähennetään käytetyt tukikuukaudet uuden tutkinnon suorittamiseen myönnettävästä enimmäistukiajasta. Sen sijaan, jos opiskelija suorittaa tutkinnon valmiiksi ja aloittaa toisen korkeakoulututkinnon suorittamisen, vähennetään käytetyt tukikuukaudet kokonaistukiajasta eli

- 70 kuukaudesta, jos olet aloittanut uudet opinnot ennen 1.8.2014 
- 64 kuukaudesta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2014 - 31.7.2017
- 54 kuukaudesta, jos olet aloittanut uudet opinnot 1.8.2017 tai sen jälkeen


Enimmäistukiajan kriteerit

Tukiajan pidennysmahdollisuus koskee niitä ammattikorkeakouluopiskelijoita, jotka ilmoittautuvat ensimmäisen kerran läsnäolevaksi 1.8.2005 tai sen jälkeen.

Opiskelija voi saada lisätukea enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Tutkinnon enimmäistukiajan pidennys voidaan myöntää vain, jos osoitat että opinnot ovat viivästyneet sairauden tai muun erityisen painavan syyn takia. Muu erityisen painava syy voi olla esimerkiksi vaikea elämäntilanne kuten avioero. Hyväksyttävänä syynä ei voida pitää esimerkiksi opintoalan vaihtoa, aiempien opintojen keskeyttämistä, työntekoa, harrastustoimintaa tai opiskelijajärjestössä toimimista.  

1.1.2018 alkaen pidennyksen myöntämiseen tai pidennysaikaan eivät vaikuta, mikä on suorittamatta olevien opintojen määrä ja missä ajassa tutkinto on mahdollista suorittaa. Opiskelija ei voi saada pidennystä, jos tukea on jo myönnetty 70 / 64 / 54 kuukaudeksi.