Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opintojen suorittaminen>Tenttipäivät

Tenttipäivät

Jokaisesta opintojaksosta järjestetään kolme tenttimahdollisuutta samoilla vaatimuksilla.

1. Varsinainen tentti
- ajankohta sovitaan opintojakson alkaessa
- tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen

2. Uusintatentit
- kaksi uusintakertaa yleisinä tenttipäivinä
- opettaja ilmoittaa ajankohdat opintojakson alkaessa. HUOM!  Voit uusia tenttiä vain noina ilmoitettuina uusintatenttipäivinä.
- tenttitilaisuudet ovat pääsääntöisesti iltaisin klo 18.00-20.15 Taito 1:ssä. HUOM! Tenttiin saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen tentin alkamista.
- tenttiin on ilmoittauduttava erikseen
- katso tarkemmat tenttiohjeet liitteestä 

Opinnäytetyöhön liittyvä kypsyysnäyte suoritetaan yleisenä tenttipäivänä. Tarkempi ajankohta sovitaan työn ohjaajan kanssa.

Tarkemmat tenttitilaisuuksien ohjeet ja tiedot arvioinnista sekä oikaisumenettelystä löytyvät intranetistä.

Ilmoittautuminen

Tenttiin imoittaudutaan intranetissä: Opiskelu/Opetus -> Opiskelijoiden lomakkeet -> Ilmoittautuminen uusintatenttiin. 

Konekokeet

Koko koulun, tietokoneella suoritettavien kokeiden uusintatenttipäivät ovat keskiviikkoisiin.
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Lomake löytyy Intrasta: Opiskelu/Opetus > Opiskelijoiden lomakkeet > Ilmoittautuminen konekoe uusintaan.

Konekokeet ovat klo 16.00-18.15. Luokkatila ilmoitetaan viimeistään koepäivänä intranetin uutisissa sekä Info-TV:ssä.

Tenttipäivät
Konekokeet ja osaamisalueiden omat tenttipäivät