uusiopiskelija_tausta.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Ohjeet ja materiaalit uusille opiskelijoille

Uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon kuva.jpg

 

 

Tervetuloa opiskelemaan Kajaanin ammattikorkeakouluun.

Päivätoteutuksissa sinun opintosi alkavat neljän päivän orientaatiolla. Orientaatiopäivät ovat sinulle perehdytystä 3.5-4 vuoden työtehtävään johon sinut on juuri valittu.

Päivien aikana sinusta pitävät huolen sekä opiskelijatuutorit, että oman ryhmäsi opettajatuutori. Tutustut kampukseemme, omaan ryhmääsi, opettajiisi ja muihinkin palveluihin joita tarvitset opintojesi aikana. Tietysti sinua opastetaan myös oman alasi opintoihin ja varmaankin ensimmäiset opintojaksot alkavat jo orientaatioviikolla.

Alakohtaiset tiedot opintojen aloittamisesta ja ensimmäisten päivien työjärjestyksestä löydät vasemmalta valikosta.

 

Varmistaaksesi opiskelupaikkasi, muista tehdä seuraavat kolme asiaa:
 
1.  Ota opiskelupaikka vastaan.
 2. Ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi.
 3. Lähetä todistuskopiot opintotoimistoon.

 

Osoite:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintotoimisto
Ketunpolku 3
87100 Kajaani

 

1. Opiskelupaikan vastaanotto

Ota opiskelupaikka vastaan sähköisesti Oma Opintopolku –palvelussa viimeistään perjantaina 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 30.6. jälkeen, ota paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Jos et voi ottaa  opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, käytä tuloskirjeessä saamaasi opiskelupaikan vastaanottolomaketta. Löydät lisätietoja paikan vastaanottamisesta Opintopolusta.

Mikäli et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

 

2. Ilmoittaudu opiskelijaksi

Samalla kun otat opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi sähköisesti opintopolku.fi. Jos et pysty tekemään ilmoittautumista sähköisesti, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain,

  • jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
  • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  • ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

 

3. Todistuskopioiden toimittaminen

Toimita tutkintotodistusjäljennökset opintotoimistoon 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Todistuskopioiden toimittaminen määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla.

Toimita kopiot yhteishaussa käyttämistäsi koulu- ja tutkintotodistuksista

  • postittamalla ne osoitteeseen Kajaanin ammattikorkeakoulu, Opintotoimisto, Ketunpolku 3, 87100 Kajaani
  • tai sähköpostin liitetiedostoina, esimerkiksi pdf-, jpg- tai word-muodossa osoitteeseen opintotoimisto@kamk.fi.

Opiskelupaikan vahvistamiseen lähetä kopiot yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista seuraavasti:

1. AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa
• lukion päättötodistus vain, jos sinulla ei ole yo-tutkintotodistusta
• Suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot, opistoasteen tutkinnot tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
• hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot ja viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
• European/International Baccalaureate ja Reifeprüfung Diplomat
• työtodistukset vain, jos olet tullut valituksi liiketalouden monimuotokoulutukseen
• poissaolevaksi ilmoittautuneet toimittavat todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista.

2. YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa
• korkeakoulututkinnot (myös opintorekisteriote) ja opistoasteen tutkinnot
• hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA  -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot
• viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
• työtodistukset.
• jos olet toimittanut todistuskopioita KAMKin hakijapalveluihin hakuaikana, kopioita ei tarvitse toimittaa uudelleen.

 

Hakijatietojen ja alkuperäisten todistusten tarkistaminen

Tuo mukanasi alkuperäiset tutkintotodistukset ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä todistuksia verrataan hakijan toimittamiin todistuskopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja, ei toimita pyydettyjä todistuksia määräaikana tai kopiot ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan.

 

Kevään 2017 yhteishaun valintojen tulokset on julkistettu 29.6.2017.

Valintatiedot löytyvät Oma Opintopolku-palvelusta. Palvelussa voi seurata oman varasijatilanteen kehittymistä. Varasijalta hyväksyminen on hakukohdekohtaista.

Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuoden kokonaiskesto on 40 viikkoa ja lukuvuosi 2017 - 2018 päättyy 17.6.2018.

  • Päivätoteutusten uudet opiskelijat aloittavat 4 päivän orientaatiojakson / opinnot tiistaina 29.8.2017  klo 9.00
  • Monimuotototeutusten aloitukset   Konetekniikka 4.9. klo 17.30                Liiketalous 8.9.  klo 9.00       
  • Syyslukukaudella lähiopetus päättyy 20.12.2017. Kevätlukukaudella lähiopetusta on 11.1. – 31.5.2018.
  • Lukuvuoteen sisältyy itsenäisen opiskelun viikkoja, jotka ovat 42/2017, 1/2018, 10/2018 sekä 22 – 24/2018. Ko. viikoilla ei ole lähiopetusta.
  • Loma-aika on viikoilla 51 – 52 (21.-31.12.2017). 

Kayttiskuvake2017.jpg