uusiopiskelija_tausta.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Ohjeet ja materiaalit uusille opiskelijoille

Uudelle opiskelijalle

Onneksi olkoon kuva.jpg

 

 

Tervetuloa opiskelemaan
Kajaanin ammattikorkeakouluun!

Monimuotototeutuksissa sinun opintosi alkavat orientaatiopäivilä. Orientaatiopäivät ovat sinulle perehdytystä 3.5-4 vuoden työtehtävään johon sinut on juuri valittu.

Päivien aikana tutustut kampukseemme, omaan ryhmääsi, opettajiisi ja muihinkin palveluihin joita tarvitset opintojesi aikana. Tietysti sinua opastetaan myös oman alasi opintoihin ja varmaankin ensimmäiset opintojaksot alkavat jo orientaatioviikolla.

Alakohtaiset tiedot opintojen aloittamisesta ja ensimmäisten päivien työjärjestyksestä löydät vasemmalta valikosta.

 

Varmistaaksesi opiskelupaikkasi, muista tehdä seuraavat asiat:
 1.  Ota opiskelupaikka vastaan.
 2. Ilmoittaudu samalla läsnä- tai poissaolevaksi.
 3. Lähetä todistuskopiot opintotoimistoon.
 4. Tuo alkuperäiset todistukset tarkistettaviksi opintojen aloituspäivänä.

 

Osoite:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintotoimisto
Ketunpolku 1
87100 Kajaani

 

1. Opiskelupaikan vastaanotto

Ota opiskelupaikka vastaan sähköisesti Oma Opintopolku –palvelussa viimeistään perjantaina 8.12.2017 klo 15.00 mennessä. Jos saat opiskelupaikan 24.11. jälkeen, ota paikka vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Jos et voi ottaa  opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, käytä tuloskirjeessä saamaasi opiskelupaikan vastaanottolomaketta. Löydät lisätietoja paikan vastaanottamisesta Opintopolusta.

Mikäli et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan määräaikana, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

 

2. Ilmoittaudu opiskelijaksi

Samalla kun otat opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudu läsnäolevaksi opiskelijaksi viimeistään 8.12.2017 mennessä. Myöhemmin opiskelupaikan saaneet ilmoittautuvat oman määräajan puitteissa sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Jos et pysty tekemään ilmoittautumista sähköisesti, ota yhteyttä opintotoimistoon.

Ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle vain,

  • jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
  • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  • ei voi sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintoja ja on siis poissa lukukauden tai lukuvuoden.

 

3. Todistuskopioiden toimittaminen

Opiskelupaikan vahvistamista varten lähetä kopiot yhteishaussa käyttämistäsi todistuksista seuraavasti:

1. AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen valitut opiskelijat
• lukion päättötodistus siinä tapauksessa, jos sinulla ei ole yo-tutkintotodistusta
• Suomessa suoritetut ammatilliset perustutkinnot, ammatti- tai erikoisammattitutkinnot, opistoasteen tutkinnot tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnot
• hakukauden aikana valmistuneiden EU/ETA -kansalaisten ulkomailla suorittamat tutkinnot ja viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä
• European/International Baccalaureate ja Reifeprüfung Diplomat
• työtodistukset vain, jos olet tullut valituksi liiketalouden monimuotokoulutukseen
• poissaolevaksi ilmoittautuneet toimittavat lisäksi todistukset poissaoloon oikeuttavista perusteista. 

 Toimita tarvittavat kopiot yhteishaussa käyttämistäsi tutkintotodistuksista opintotoimistoon 8.12.2017 klo 15.00 mennessä: 

  • postittamalla ne osoitteeseen Kajaanin ammattikorkeakoulu, Opintotoimisto, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani tai
  • sähköpostin liitetiedostoina, esimerkiksi pdf-, jpg- tai word-muodossa osoitteeseenopintotoimisto@kamk.fi.


Todistuskopioiden toimittaminen ammattikorkeakouluun määräaikaan mennessä on hakijan vastuulla.

 

4. Alkuperäisten todistusten tarkistaminen

Tuo mukanasi alkuperäiset tutkintotodistukset ensimmäisenä opiskelupäivänä. Alkuperäisiä todistuksia verrataan hakijan toimittamiin todistuskopioihin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

 

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu. Mikäli hakija on antanut haussa virheellisiä tietoja, ei toimita pyydettyjä todistuksia määräaikana tai kopiot ja alkuperäiset todistukset poikkeavat toisistaan, ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan.

 

Syksyn 2017 haun tulokset julkistetaan viimeistään 24.11.2017

Valintatiedot löytyvät Oma Opintopolku-palvelusta. Palvelussa voi seurata oman varasijatilanteen kehittymistä. Varasijalta hyväksyminen on hakukohdekohtaista.

Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuoden kokonaiskesto on 40 viikkoa ja lukuvuosi 2017 - 2018 päättyy 17.6.2018.

 
  • Syyslukukaudella lähiopetus päättyy 20.12.2017. Kevätlukukaudella lähiopetusta on 11.1. – 31.5.2018.
  • Lukuvuoteen sisältyy itsenäisen opiskelun viikkoja, jotka ovat 42/2017, 1/2018, 10/2018 sekä 22 – 24/2018. Ko. viikoilla ei ole lähiopetusta.
  • Loma-aika on viikoilla 51 – 52 (21.-31.12.2017). 

Kayttiskuvake2017.jpg