Etusivu / fi / Opiskelijalle / Muu opetustarjonta / Kesäajan opinnot

Kesäajan opinnot 2019

Nämä ohjeet ja opintotarjonta koskevat amk-tutkintoa suorittavia opiskelijoita. YAMK-tutkintoa suorittavat saavat erillisen ohjeistuksen vastuuopettajalta.

Kesäajan opiskelumahdollisuudet 

  • Opinnot, joihin liittyy lähiopetusta
  • Itsenäinen opiskelu (esim. verkko-opiskelu, kirjapaketit)
  • Harjoittelu
  • Opinnäytetyön tekeminen
  • Opiskelu muussa oppilaitoksessa
  • Tenttitilaisuudet kesä- ja elokuussaa

Kesäajan opintoja voit valita myös ammattikorkeakoulujen yhteisestä portaalista CampusOnline.fi

Portaalin tiedot avautuvat nähtäväksi 11.3.2019 ja ilmoittautuminen alkaa 18.3.2019

CampusOnlinesta voit kysyä lisätietoa: Marja Haapavaara (puh. 044 7101 133, sähköposti marja.haapavaara@kamk.fi)

Itsenäinen opiskelu

Kesän aikana voi suorittaa verkko-opintojaksoja, esseitä ja kirjapaketteja. Esseet, raportit ym. tulee palauttaa opettajalle viimeistään 31.8.2019. Kirjatenttejä voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä kesä- ja elokuussa (kts. tarkemmin kohta Tenttiminen).

Kesäajan opinnot ovat lähes poikkeuksetta sellaisia opintoja, joita voi suorittaa itsenäisesti myös varsinaisen lukukauden aikana. Itsenäisesti opiskeltavista opintojaksoista on aina sovittava etukäteen opettajan kanssa mm. suoritusohjeiden saamiseksi. Jos opintojakson kohdalla ei ole merkittyä yhdyshenkilöä / opettajaa, sovi opinnoista opettajatuutorin kanssa. Itsenäisesti opiskeltaville opintojaksoille on ollut mahdollisuus ilmoittautua vapaasti valittavien opintojen ilmoittautumisen yhteydessä maaliskuussa.

Huom. Verkkokurssit ja kirjapaketit löytyvät Moodlesta / DevMoodlesta, opintojakson koodi on kurssiavain. Kysy lisätietoja opintojakson opettajalta.

Opinnot, joihin liittyy lähiopetusta

Kesällä 2019 toteutetaan kuudetta kertaa kesälukukausi, jolloin on mahdollista osallistua myös lähiopetukseen. Kesäajan lähiopetuksiin ilmoittaudutaan samalla tavalla kuin lukuvuoden 2019 - 2020 vapaasti valittaviin opintoihin. Osaan opintojaksoja ilmoittaudutaan suoraan opintojakson opettajalle.

Opintojaksot alkavat mikäli määräaikaan mennessä ilmoittautuu vähintään 10 opiskelijaa.

Harjoittelu

Kesäaikana voi suorittaa harjoittelua. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen harjoittelusta vastaavan opettajan / harjoittelukoordinaattorin kanssa.

Opinnäytetyö

Kesän aikana on tarjolla alakohtaisia opinnäytetyöklinikoita, joissa saa seminaarimuotoista ohjausta opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyöklinikoihin ilmoittaudutaan suoraan klinikoiden vetäjille. Opinnäytetyön tekeminen kesän aikana ei kuitenkaan edellytä opinnäytetyöklinikkaan osallistumista.
Lisätietoja opinnäytetyöklinikoista antavat alakohtaisten klinikoiden vetäjät.

Mikäli haet opintotukea kesälle, keskustele ensin työn ohjaajan kanssa mikä on realistinen määrä, jonka pystyt opinnäytetyötä kesän aikana tekemään. Suoritettava opintopistemäärä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. On suositeltavaa, että opintotukea opinnäytetyön tekemiseen haetaan enintään kahdelle kuukaudelle. Kolmen kuukauden tuki edellyttää, että pystyt tekemään työn valmiiksi (ja kirjoittamaan kypsyysnäytteen)  tässä ajassa. Myös ohjauksen saaminen koko kesälle voi tuottaa vaikeuksia.

Opiskelu muussa oppilaitoksessa

Mikäli suoritat kesän aikana muun korkea-asteen oppilaitoksen (esim. kesäyliopisto tai muu amk) opintoja ja haluat liittää ne osaksi amk-tutkintoa, tulee opintosuunnitelma hyväksyttää etukäteen opettajatuutorilla. Opiskelija kustantaa itse muissa oppilaitoksissa suorittamansa opinnot (ei koske CampusOnlinen opintoja, www.campusonline.fi)

Tenttiminen

Kesällä järjestetään yleisiä tenttipäiviä: yksi kesäkuussa ja yksi elokuussa.

Kesäkuussa 13.6.2019 klo 18.00, jolloin voi tenttiä:

1) kevätlukukauden opintoja

  • tenttimisestä on sovittava opettajan kanssa
  • ei tuota ylimääräistä tenttimiskertaa (opiskelijalla on kaksi uusintakertaa / opintojakso)


2) kirjapaketteja tai muita itsenäisesti opiskeltavia opintoja

Kesäkuun tenttipäivään ilmoittaudutaan normaalin käytännön mukaan 28.5.2019 mennessä. Huomaa poikkeuksellinen ilmoittautumisaika!

Elokuussa 29.8.2019 klo 18.00, jolloin voi tenttiä:

1) kirjapaketteja tai muita itsenäisesti opiskeltavia opintoja.

Elokuun tenttipäivään ilmoittaudutaan normaalin käytännön mukaan 22.8.2019 mennessä.

 

Kesäajan opintotuki

Kesäajan opintotuesta lisätietoja löydät KELAn sivuilta.